Ajankohta: 31.1.-29.4.2022
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 20
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: – 
Opettaja: Sirpa Gardemeister

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 16.1.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

  • Osaat käyttää asianmukaisesti keskeisiä farmakologian käsitteitä
  • Osaat eri lääkeaineiden turvallisen käytön
  • Osaat etsiä tietoa lääkeaineiden käyttöaiheista ja haittavaikutuksista

Sisältö:

  • Farmakologian peruskäsitteet
  • Lääkehoitoon liittyvät tietokannat ja niiden käyttäminen
  • Keskeisimpien sairauksien hoitoon liittyviä lääkeaineita

Toteutus:

Opiskelu tapahtuu kokonaan Learn-verkko-oppimisympäristössä. Vaikka opintojakso on verkko-opintoja, kannattaa kalenteriin varata aikaa tehtävien tekemiseen, koska välitentit ovat aikataulutettuja. Opintojakson tentit on mahdollista uusia kahteen kertaan, jos tulos on hylätty. Uusinnoista voi sopia opettajan kanssa tarvittaessa.

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa.5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää. 

Opiskelumateriaali: 

Opintojakson materiaalit ilmoitetaan Learn – alustalla. Kirjoina voit hyödyntää AMK-tasolle suunnattuja lääkehoidon oppikirjoja.

Arviointi:

Kokonaisarviointi muodostuu tehtävistä ja välitenteistä tavoitteisiin peilaten. Arviointi tapahtuu skaalalla hyväksytty – täydennettävä – hylätty.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää