Ajankohta: 4.9.-15.12.2023
Koulutuspaikka: Xamk, Kuitu 3, Vipusenkuja 6, 57200 Savonlinna
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 5
Kohderyhmä: Väyläopiskelijat
Edeltävä osaaminen: –
Opettaja: Petteri Härkönen
 
Väyläopiskelija:Suosittelemme tätä opintojaksoa väyläopintoihin ammattiin opiskeleville mm. talonrakentajasta-> insinööriksi (AMK) teollinen puurakentaminen.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Insinööri (AMK), teollinen puurakentaminen
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 13.8.2023
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

  • Osaat perusteet suomen geologiasta
  • Osaat selvittää maan ominaisuuksia sekä aistinvaraisesti että laboratoriotutkimuksin
  • Osaat määritellä maalajin
  • Osaat laskea maan rakenneominaisuudet
  • Osaat arvioida maan routimista ja hydraulisia ominaisuuksia
  • Osaat perusteet mitta- ja karttajärjestelmistä
  • Osaat geodeettisen laskennan perusteet
  • Osaat valita sopivat mittausmenetelmät maasto- ja rakennusmittauksiin

Sisältö:
Perustietämys (ydinaines):
Mitä on geologia?
Miten suomen kallioperä ja maaperä on syntynyt?
Mikä on maalajiluokitus?
Mikä on pohjavesi?
Mitä on routa ja routiminen?
Mitä ovat koordinaatti ja korkeusjärjestelmät?
Mitä on kartoitus ja mitä on merkintä?
Mitä on geodeettinen laskenta?

Täydentävä tietämys:
Mitä ovat maanpaine ja maan lujuus?

Erityistietämys:
Mitä on maamekaniikka?

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan lähiopetuksessa.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Arviointi:
a. käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa tiedonhankintaprosessin mukaisesti
c. suoriutua sujuvasti tehtäväkokonaisuuksista
d. perustella toimintaansa asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa
e. huolehtia tiimi toiminnasta viemällä keskusteluja ja tehtäviä eteenpäin positiivisesti
f. soveltaa oman alan eettisiä periaatteita tilanteen mukaan

Arviointiasteikko:
0 – 5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh.050 340 7160 / Janika Korento

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää