Ajankohta: 1.1.–31.3.2017
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 18.12.2016
Hinta: 50,00
Paikkamäärä: 15
Laajuus: 5 opintopistettä

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa määritelty osaamisalue: Pakolliset ammattiopinnot
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.

Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoite:

 • Osaat kuvata ikääntymisen mukanaan tuomia muutoksia ja niiden vaikutuksia vanhuksen selviytymiseen elämässään.
 • Osaat kuvailla vanhusten terveyttä edistävää ja kuntouttavaa hoitotyötä.
 • Tiedät yleisimmät geriatriset sairaudet, tutkimus- ja hoitomenetelmät.
 • Osoitat perehtyneisyyttä vanhusten sairauksiin ja niiden hoitoon.
 • Osoitat perehtyneisyyttä vanhusten lääkehoitoon. 

 

Sisältö ja toteutus:

 • Millaisia muutoksia ikääntyminen aiheuttaa?
 • Miten ikääntymismuutokset vaikuttavat vanhuksen elämään?
 • Mitä tarkoittaa vanhusten terveyttä edistävä ja kuntouttava hoitotyö?
 • Mitkä ovat tavallisimmat geriatriset sairaudet ja niiden tutkimus- ja hoitomenetelmät?
 • Millaisia erityispiirteitä sairaudet aiheuttavat vanhuksille?
 • Millaisia erityispiirteitä liittyy vanhusten lääkehoitoon?
 • Miten arvioit ja edistät ikääntyneen toimintakykyä?

Opintojakso jakaantuu seuraaviin kokonaisuuksiin:

 • Gerontologinen hoitotyö, 3 op
 • Toimintakyvyn tukeminen, 1 op
 • Geriatria, 1 op

Verkko-oppimisympäristö (Moodle) toimii oppimisen ohjaamisen ympäristönä, vertaistuen ja arvioinnin paikkana sekä tiedon välityskanavana. Opiskeluun liittyvät oppimis- /kehittämistehtävät ja tentit ohjeistetaan ja palautat verkko-oppimisympäristöön. Oppimista tukevat vuorovaikutteiset vertaisryhmät toimivat verkkoympäristössä.

Koulutuspaikat on tarkoitettu muille kuin Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, p. 040 630 2520, avoinamk@xamk.fi

 

Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää