Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Ei aloitusta heinäkuussa. Arvioitu suoritusaika on noin 3 kk. Seuraava aloitus 10.8.2021.
Koulutuspaikka: ekampus, verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 60
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettaja: lehtori Pirjo Oikarinen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Jatkoväylä-opiskelija: Suosittelemme tätä opintojaksoa jatkoväyläopintoihin lähihoitajasta sairaanhoitajaksi (AMK).

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 31.10.2021. Tässä nonstop-koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua tälle opintojaksolle.

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuasi:

 • tiedät vanhenemiseen liittyvät fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset muutokset
 • ymmärrät, mitä hyvän hoitosuhteen luomiseen tarvitaan vanhustyössä
 • tiedät yleisimmät geriatriset sairaudet ja tunnet vanhusten sairauksien erityispiirteitä
 • tunnistat vanhuksen toimintakyvyn muutoksia ja osaat toteuttaa kuntouttavaa hoitotyötä
 • osaat toteuttaa iäkkään lääkehoitoa
 • tunnet vanhusten hoito- ja palvelujärjestelmän
 • osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa moniammatillisessa yhteistyössä näyttöön perustuvan toiminnan mukaisesti

Sisältö ja toteutus:

 • gerontologiaa ja geriatriaa
 • gerontologisen hoitotyön etiikka
 • fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset vanhenemismuutokset
 • iäkkään terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
 • geriatriset sairaudet ja vanhusten sairauksien erityispiirteet
 • vanhusten lääkehoito
 • iäkkään kuntouttava hoito
 • vanhusten palvelujärjestelmä
 • saattohoitotyö, kuolema
 • kuolevan potilaan ja hänen omaistensa kohtaaminen

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p.040 631 9828/Tiina Valjakka

Nonstop-koulutukseen ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää