Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta.
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus:5 opintopistettä
Paikkamäärä: 80
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettaja: Pirjo Oikarinen

Väyläopinnot ammattiin opiskeleville: Suosittelemme tätä opintojaksoa väyläopintoihin lähihoitajasta sairaanhoitajaksi (AMK).

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 24.9.2023, opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä. Nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta. Ilmoittautuminen on sitova.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuasi

 • tiedät vanhenemiseen liittyvät fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset muutokset
 • ymmärrät, mitä hyvän hoitosuhteen luomiseen tarvitaan vanhustyössä
 • tiedät yleisimmät geriatriset sairaudet ja tunnet vanhusten sairauksien erityispiirteitä
 • tunnistat vanhuksen toimintakyvyn muutoksia ja osaat toteuttaa kuntouttavaa hoitotyötä
 • osaat toteuttaa iäkkään lääkehoitoa
 • tunnet vanhusten hoito- ja palvelujärjestelmän
 • osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa moniammatillisessa yhteistyössä näyttöön perustuvan toiminnan mukaisesti

Sisältö:

 • gerontologiaa ja geriatriaa
 • gerontologisen hoitotyön etiikka
 • fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset vanhenemismuutokset
 • iäkkään terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
 • geriatriset sairaudet ja vanhusten sairauksien erityispiirteet
 • vanhusten lääkehoito
 • iäkkään kuntouttava hoito
 • vanhusten palvelujärjestelmä

Toteutus: 

 • Itsenäisenä opiskeluna opiskelet verkko-oppimisympäristössä perehtymällä verkossa olevaan ja osoitettavaan materiaaliin ja tekemällä oppimistehtävät ja suorittamalla verkkotentit hyväksytysti.
 • Oppimistehtävät voivat sisältää materiaaliin perehtymistä, videoluentojen katsomista, kirjoittamistehtäviä.
 • Opintojakso sisältää geriatrian ja palliatiivisen tentin sekä esseetehtäviä tai monivalintatestejä.
 • Perehdyt itsenäisesti Learnissä olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät ovat itsenäistä aiheeseen tutustumista.

 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:

 • Kelo, S, Launiemi, H, Takaluoma, M. & Tiittanen, H. 2015. Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö. Helsinki: Sanoma Pro Oy
 • Räsänen, R. 2018. Hyvää elämänlaatua ikääntyneille. Keuruu:Printek
 • Autti-Rämö, I. & Melkas, S. 2022. Kuntoutuminen. Helsinki : Kustannus Oy Duodecim
 • Heikkinen, Eino, Jyrkämä Jyrki & Rantanen, Taina (toim.).2013. Gerontologia. Duodecim.
 • Tilvis, Reijo, Pitkälä, Kaisu., Strandberg, Timo, Sulkava, Raimo & Viitanen, Matti (toim.). 2016. Geriatria. Duodecim.

Arviointi:

aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluun, oppimistehtävien ja tentin hyväksytty suoritus,
arviointi: 5 – hylätty (täydennettävä)

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka
 
Tämän koulutuksen pääset aloittamaan viikon sisällä ilmoittautumisesta (nk. nonstop-aloitus). Nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta. 

Jos et pääse osallistumaan koulutukseen, olethan ystävällinen ja ilmoitat tästä sähköpostitse(avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää