Ajankohta: 1.8.2020 – 28.5.2021, toteutus ajat saattavat päivittyä
Koulutuspaikka: Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola
Laajuus: 10 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettajat: Merja Nurmi, Sari Ranta ja Merja Laitoniemi( etunimi.sukunimi@xamk.fi)

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: geronomi (AMK)
Ilmoittautuminen päättyy: 5.7.2020
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkuopiskelijoiden  ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
• Tunnet iäkkään ihmisen oppimiseen liittyviä tekijöitä.
• Tunnet koulutusgerontologian keskeisiä käsitteitä.
• Tunnet ikääntyvän ohjaamisen ja opettamisen peruslähtökohtia erilaisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä.
• Tunnet ikääntyvän opettamiseen ja ohjaamiseen liittyviä menetelmiä.
• Tunnet psyykkisiä vanhenemismuutoksia, iäkkäiden psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyisyyttä.
• Tunnet psykogerontologian keskeiset käsitteet ja tutkimuskohteet.
• Ymmärrät vanhuuden elämänvaiheen erityisyyden ja moniulottuvaisuuden.
• Osaat analysoida gerontologisten teorioiden merkityksiä.
• Osaat jäsentää vanhenemisen yksilön ja yhteiskunnan tasolla ja hahmottaa näiden tasojen välisiä yhteyksiä.
• Olet perehtynyt vanhenemismuutosten etenemisen yksilölliseen ja yksilöiden väliseen vaihteluun, vaikutuksiin ja vaikuttaviin tekijöihin.
• Tunnet sairauksien ja terveydentilaan liittyvien muutosten ja vanhenemisprosessien vuorovaikutuksen.
• Olet perehtynyt keskeisten vanhusten sairauksien synty- ja etenemismekanismeihin, ehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen.

Sisältö:

 • Miten ikääntyminen vaikuttaa oppimiseen, aistitoimintoihin, muistiin, oppimiseen ja älykkyyteen?
 • Minkälaisia kysymyksiä liittyy iäkkäiden työhön ja harrastustoimintaan osallistumiseen?
 • Miten ikääntyminen huomioidaan koulutuksen järjestämisessä ja ohjaamisessa?
 • Mitä ovat pyykkiset vanhenemismuutokset ja psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky?
 • Miten vanheneminen koetaan, mitä on kokemuksellinen vanheneminen?
 • Millaista vanheneminen on yksilöllisenä, kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä?
 • Minkälaisia sosiaaligerontologisia teorioita on ja mikä on niiden merkitys vanhustyössä?
 • Mikä ja millaista on biologinen vanheneminen?
 • Miten perimä ja ympäristötekijät ovat yhteydessä vanhenemiseen?
 • Mitkä tekijät selittävät vanhusten toimintakyvyn muutosta?
 • Miten vanhenemismuutokset ja sairaudet ovat yhteydessä toisiinsa?
 • Millainen on terveyden, toiminnanvajeiden ja sairauksien jatkumo?
 • Millaista on ikääntyvien henkilöiden sairastavuus?
 • Millaisia ovat iäkkäiden sairauksien erityispiirteet?
 • Miten vanhenemismuutokset vaikuttavat sairauksien etenemiseen, hoitoon ja kuntoutukseen?

Arviointi:

Arviointikriteerien taso 3: osaamisen alkuvaihe

 • käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
 • etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
 •  hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
 • äyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
 • perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:Merja Nurmi, Sari Ranta ja Merja Laitoniemi
(etunimi.sukunimi@xamk.fi)

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
avoinamk@xamk.fi tai niina.nikkola@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää