Ajankohta: 30.8.-17.12.2021
Koulutuspaikka: ekampus, verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Opettaja: Sirpa Räikkönen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Yhteisöpedagogi (AMK), nuorisotyö
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 15.8.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:

  • Hahmotat kasvatuksen merkityksen kestävän kehityksen, moninaisuuden, ihmisoikeuksien toteutumisen ja yhdessä elämisen taitojen rakentamisessa.
  • Osoitat perehtyneisyytesi yhdenvertaisuus-, tasa-arvo- ja ihmisoikeuskysymyksiin maailmanlaajuisesti ja paikallisesti.
  • Osaat toimia moniarvoisen kansalaisyhteiskunnan edistäjänä.
  • Osaat hyödyntää erilaisia globaalikasvatuksen menetelmiä.
  • Hahmotat erilaisia kansainvälistymistä edistäviä rahoituslähteitä ja liikkuvuusohjelmia nuorisoalalla.

Sisältö ja toteutus:

  • Mitkä ovat monikulttuurisen työn taustat ja tavoitteet?
  • Mitä on globaalikasvatus ja kuinka sitä toteutetaan?
  • Miten voidaan edistää monikulttuurista ja moniarvoista yhteiskuntaa?
  • Millaisia haasteita liittyy maahanmuuttajan kotoutumiseen ja yhteiskunnalliseen kiinnittymiseen?
  • Millaisia rahoituslähteitä sekä liikkuvuusohjelmia on mahdollista hyödyntää kansainvälistymisen edistämiseksi?

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.

Opiskelumateriaali:

Opintojaksolla hyödynnetään mm. THL:n maahanmuutto ja kulttuurisen monimuotoisuuden koulutusmateriaalia
Paloma- koulutus, osa 1. THL
Globaalikasvatusmateriaali
Agenda- 2030- kestävän kehityksen tavoitteet
Yhdenvertaisuuslaki
Erasmus+- ohjelma ja kansainvälinen nuorisotyö
Kestävän kehityksen materiaali esim. Rank- a brand – suomalaisen vaatebrändien ilmasto-, ympäristö-, ja ihmisoikeustyö ja sen läpinäkyvyys

Arviointiasteikko: 0-5

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää verkkokurssin hyväksyttyä suorittamista.

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p.040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää