Ajankohta: 13.9.-28.11.2021 
Koulutuspaikka: ekampus / Learn verkko-oppimisympäristö
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 30
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Opettajat: Lehtorit Seija Nissinen ja Johanna Hirvonen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sosionomi (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 29.8.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:

  • Tunnistat green care –liiketoiminnan mahdollisuuksia ja erityispiirteitä.
  • Osaat hyödyntää palvelumuotoilun keinoja green care –palvelun tai tuotteen kehittämisessä.
  • Tiedät keskeiset ohjeet ja säädökset green care- palvelujen tuottamisessa.
  • Tunnet green care -yrittäjyyden laadunhallintaan ja omavalvontaan liittyvät vaatimukset.
  • Osaat arvioida omaa osaamistasi ja valmiuksia green care –palveluntuottajana toimimisessa.

Sisältö:

  • Millaisia mahdollisuuksia ja erityispiirteitä sisältyy green care- liiketoimintaan?
  • Millainen on palvelumuotoilun prosessi ja miten sitä voi hyödyntää green care –tuotteen kehittämisessä?
  • Mitkä ovat keskeiset ohjeet ja säädökset green care –palvelujen tuottamisessa?
  • Mitkä ovat green care –yrittäjyyden laadunhallintaan ja omavalvontaan liittyvät vaatimukset?
  • Mitkä ovat omat valmiudet ja osaaminen green care –palveluntuottajana toimimisessa?

Toteutus:

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa. 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää. Opintojakso sisältää itsenäistä tiedonhankintaa, keskustelualueella tapahtuvia tehtäviä sekä tuotekehitystehtävän, jossa ideoidaan ja tehdään palvelukuvaus luontolähtöisen palvelusta tai tuotteesta.

Arviointi: 

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/ täydennettävä/ hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää kaikissa osioissa tehtäväksi annon mukaista vastausta ja materiaaliin perehtymistä.

Arviointiasteikko: hyväksytty/hylätty

Green Care –toimintaa harjoittavat yrittäjät ja palveluntuottajat voivat hakea Green Care –laatumerkkiä Green Care Finland ry:ltä. Yhtenä laatumerkin saamisen edellytyksenä yritykselle tai palveluntuottajalle on riittävä teoreettinen green care –osaaminen. Xamkin 15 opintopisteen laajuiseen Luontolähtöinen kuntouttava työ –moduuliin sisältyvä Luontolähtöisen kuntouttavan työn perusteet  – opintojakso 5 op täyttää laatumerkkiin vaadittavan koulutussisällön.

Moduuli sisältää seuraavat opintojaksot:

Luontolähtöisen kuntouttavan työn perusteet 25.1.2021 alk.

Luontolähtöiset toimintaympäristöt kuntouttavassa työssä 15.2.2021 alk.

myös syksyllä 2021 1.10.2021 alk.

Luontolähtöisen kuntouttavan työn menetelmät 1.3.2021 alk.

Voit olla kiinnostunut myös seuraavista Green Care -teeman opintojaksosta:

Green Care -yrittäjyysvalmiuksia

Luonto- ja ympäristökasvatus varhaiskasvatuksessa 3.5.2021 alk.

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p.040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää