Ajankohta: 3.5.-31.8.2021
Koulutuspaikka: ekampus / Learn verkko-oppimisympäristö
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 45
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Opettaja: Lehtori Virve Jussila, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sosionomi (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 18.4.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:

  • Ymmärrät, mitä kestävällä elämäntavalla sekä luonto- ja ympäristökasvatuksella tarkoitetaan varhaiskasvatuksessa.
  • Tiedät, miten luontoa hyödynnetään tavoitteellisesti varhaiskasvatuksessa.
  • Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida luonto- ja ympäristökasvatusta lapsilähtöisesti.

Sisältö:

  • Mitä tarkoitetaan kestävällä elämäntavalla sekä luonto- ja ympäristökasvatuksella tarkoitetaan varhaiskasvatuksessa?
  • Miten luontoa voidaan hyödyntää tavoitteellisesti varhaiskasvatuksessa?
  • Miten toteutetaan luonto- ja ympäristökasvatusta lapsilähtöisesti?

Toteutus:

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa. Opintojakso koostuu verkkoluentojen katsomisesta, kurssikirjallisuuden lukemisesta ja oppimistehtävien tekemisestä, verkkotapaamisista (AC) ja yhteistyöstä muiden opiskelijoiden kanssa verkossa sekä käytännön havainnointi- ja ohjaustoiminnasta. Opintojakso etenee vaiheistetusti. AC-tapaamisten ajankohdat: vapaaehtoinen kurssi-info to 7.5. klo 17.30-18.30, 1. tenttimahdollisuus ke 27.5. klo 17.00-19.00, 2. tenttimahdollisuus ma 1.6. klo 17.00-19.00, 3. tenttimahdollisuus to 4.6. klo 17.00-19.00. 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää. 

Arviointi:

Arviointiasteikko: 1-5

Green Care –toimintaa harjoittavat yrittäjät ja palveluntuottajat voivat hakea Green Care –laatumerkkiä Green Care Finland ry:ltä. Yhtenä laatumerkin saamisen edellytyksenä yritykselle tai palveluntuottajalle on riittävä teoreettinen green care –osaaminen. Xamkin 15 opintopisteen laajuiseen Luontolähtöinen kuntouttava työ –moduuliin sisältyvä Luontolähtöisen kuntouttavan työn perusteet  – opintojakso 5 op täyttää laatumerkkiin vaadittavan koulutussisällön.

Moduuli sisältää seuraavat opintojaksot:

Luontolähtöisen kuntouttavan työn perusteet 1.9.2021 alk.

Luontolähtöiset toimintaympäristöt kuntouttavassa työssä 1.10.2021 alk.

Luontolähtöisen kuntouttavan työn menetelmät 25.10.2021 alk.

Voit olla kiinnostunut myös seuraavista Green Care -teeman opintojaksosta:

Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 13.9.2021 alk.

Luonto- ja ympäristökasvatus varhaiskasvatuksessa

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p.040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää