Ajankohta: 16.10.-15.12.2023
Koulutuspaikka: verkko-opinnot (mahdollisuus osallistua luennoille Mikkelin kampuksella/verkkovälitteisesti: 20.10. klo 9.45–16, 31.10. klo 8–12, 1.11.klo 12.15–16.15, 3.11.klo 8–12, 20.11. klo 12–16, 21.11.klo 8–12, 24.11. klo 8–12, 13.12. klo 8–12 ja 15.12.2023 klo 8–12, tiedot tarkentuvat opintojakson alkaessa)
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 40
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: – 
Opettajat: Johanna Hirvonen ja Kati Vapalahti

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sosionomi (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 1.10.2023
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

  • Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida luontolähtöistä toimintaa asiakaslähtöisesti ja tavoitteellisesti.
  • Osaat ohjata asiakkaan kuntoutumisprosessia erilaisia luontolähtöisiä menetelmiä soveltaen.
  • Osaat arvioida asiakkaan toimintakyvyn muutoksia kuntoutusprosessissa.

Sisältö:

  • Miten suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan luontolähtöistä toimintaa asiakaslähtöisesti ja tavoitteellisesti?
  • Miten ohjataan asiakkaan kuntoutumisprosessia luontolähtöisiä menetelmiä soveltaen?
  • Miten arvioidaan asiakkaan toimintakyvyn muutoksia kuntoutusprosessissa?

Toteutus:

Opintojakso sisältää kontaktiopetusta, johon voi osallistua Teams-ympäristössä tai Mikkelin kampuksella lähiopetuksessa tai kuuntelemalla itsenäisesti luennot ja perehtymällä kontaktiopetuksen materiaaleihin sekä tekemällä tuntitehtävät. Lisäksi opintojakso sisältää verkkokeskustelua opiskelumateriaalien pohjalta, ohjausharjoitteen suunnittelun, toteutuksen ja esittelyn seminaarissa sekä ohjausharjoitteiden ohjauswebinaarit (2 h/opiskelija).

Työmäärän jakautuminen:

  • Arvioitava oppimistehtävä ja siihen sisältyvä loppuseminaari, 3 op
  • Luontolähtöisten ohjausmenetelmien opiskelu ja harjoittelu, 1 op
  • Sosiaalinen ja terapeuttinen puutarhatoiminta, ohjattu maatilatoiminta, luontolähtöinen virtuaalikuntoutus sekä asiakasvaikutusten arviointi, 1 op

 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.
 
Opiskelumateriaali:

Opintojakson alkaessa ilmoitettava materiaali.

Arviointi: 
Opintojakso arvioidaan numeerisesti 1 – 5. Arvosana muodostuu arvioitavan oppimistehtävän (3 op) arvosanan perusteella.
 
Arviointiasteikko:
1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää