Ajankohta: 2.9.2019 – 20.10.2019
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 20
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettaja: Seija Nissinen ja Eija Karjalainen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sosionomi (AMK)
Ilmoittautuminen päättyy: 18.8.2019
Hinta: 60 euroa tai lukukausimaksu 175 euroa.
Lukukausimaksua ei palauteta, mikäli valitsemiesi opintojen yhteenlasketut maksut jäävät alle 175 euron.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua tähän koulutukseen.

Tavoitteet:

  • Ymmärrät, mitä ammatillisella luontolähtöisellä toiminnalla tarkoitetaan.
  • Ymmärrät oman luontosuhteesi merkityksen ammatillisen toiminnan perustana.
  • Osoitat perehtyneisyytesi luontolähtöisen toiminnan perustana oleviin teoreettisiin lähtökohtiin.
  • Tiedät, miten luontoa on hyödynnetty sosiaali- ja terveysalalla kuntouttavassa työssä.
  • Tunnet keskeisiä tutkimuksia luonnon hyvinvointivaikutuksista.

Sisältö ja toteutus:

  • Mitä ammatillisella luontolähtöisellä toiminnalla tarkoitetaan?
  • Miten oma luontosuhteesi rakentaa ammatillista toimintaasi kuntouttavassa työssä?
  • Mitkä ovat luontolähtöisen toiminnan teoreettiset lähtökohdat ja tutkimukset?
  • Miten luontoa on hyödynnetty sosiaali- ja terveysalalla kuntouttavassa työssä?
  • Mitä tiedetään luonnon hyvinvointivaikutuksista?

Arviointi:

a. Osaat käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa.
b. Osaat arvioida käyttämiäsi tietolähteitä kriittisesti.

Green Care –toimintaa harjoittavat yrittäjät ja palveluntuottajat voivat hakea Green Care –laatumerkkiä Green Care Finland ry:ltä. Yhtenä laatumerkin saamisen edellytyksenä yritykselle tai palveluntuottajalle on riittävä teoreettinen green care –osaaminen. Xamkin 15 opintopisteen laajuiseen Luontolähtöinen kuntouttava työ –moduuliin sisältyvä Luontolähtöisen kuntouttavan työn perusteet  – opintojakso 5 op täyttää laatumerkkiin vaadittavan koulutussisällön.

Moduuli sisältää seuraavat opintojaksot:

Voit olla kiinnostunut myös seuraavista Green Care -teeman opintojaksosta:

Lisätietoja ilmoittautumisesta:

Avoimen AMKin toimisto avoinamk@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää