Ajankohta: 1.9.-22.10.2021 
Koulutuspaikka: ekampus / Learn verkko-oppimisympäristö
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 20
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Opettajat: Lehtorit Seija Nissinen ja Eija Karjalainen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sosionomi (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 22.8.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:

  • Ymmärrät, mitä ammatillisella luontolähtöisellä toiminnalla tarkoitetaan.
  • Ymmärrät oman luontosuhteesi merkityksen ammatillisen toiminnan perustana.
  • Osoitat perehtyneisyytesi luontolähtöisen toiminnan perustana oleviin teoreettisiin lähtökohtiin.
  • Tiedät, miten luontoa on hyödynnetty sosiaali- ja terveysalalla kuntouttavassa työssä.
  • Tunnet keskeisiä tutkimuksia luonnon hyvinvointivaikutuksista.

Sisältö:

  • Mitä ammatillisella luontolähtöisellä toiminnalla tarkoitetaan?
  • Miten oma luontosuhteesi rakentaa ammatillista toimintaasi kuntouttavassa työssä?
  • Mitkä ovat luontolähtöisen toiminnan teoreettiset lähtökohdat ja tutkimukset?
  • Miten luontoa on hyödynnetty sosiaali- ja terveysalalla kuntouttavassa työssä?
  • Mitä tiedetään luonnon hyvinvointivaikutuksista?

Toteutus:

 Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa Learn-oppimisympäristössä. Opintojakso sisältää itsenäistä opiskelua, itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä Learn-ympäristössä sekä oppimispäiväkirjan tekemisen. 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:

Learn-ympäristössä oleva tehtäväkohtainen materiaali, lisäksi hyödynnetään teosta Autti-Rämö, I. ym. (toim.) 2016. Kuntoutuminen.

Arviointi: 

Tehtävät arvioidaan asteikolla 0-5 ja oppimispäiväkirja asteikolla Hyväksytty/ Täydennettävä (H3-taso). Koko opintojakson arvosana määräytyy tehtävien arvosanojen keskiarvosta.

Arviointiasteikko: 1-5

Green Care –toimintaa harjoittavat yrittäjät ja palveluntuottajat voivat hakea Green Care –laatumerkkiä Green Care Finland ry:ltä. Yhtenä laatumerkin saamisen edellytyksenä yritykselle tai palveluntuottajalle on riittävä teoreettinen green care –osaaminen. Xamkin 15 opintopisteen laajuiseen Luontolähtöinen kuntouttava työ –moduuliin sisältyvä Luontolähtöisen kuntouttavan työn perusteet  – opintojakso 5 op täyttää laatumerkkiin vaadittavan koulutussisällön.

Moduuli sisältää seuraavat opintojaksot:

Luontolähtöisen kuntouttavan työn perusteet

Luontolähtöiset toimintaympäristöt kuntouttavassa työssä 1.10.2021 alk.

Luontolähtöisen kuntouttavan työn menetelmät  25.10.2021 alk.

Voit olla kiinnostunut myös seuraavista Green Care -teeman opintojaksosta:

Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 13.9.2021 alk.

Luonto- ja ympäristökasvatus varhaiskasvatuksessa 3.5.2021 alk.

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p.040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää