Ajankohta: 30.8.-30.11.2021
Koulutuspaikka: ekampus / Learn verkko-oppimisympäristö
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Opettajat: lehtori Leila Pihlaja, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Soveltuu kaikkiin Xamkin YAMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin.
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen (Master School)
Ilmoittautuminen päättyy: 15.8.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:

  • Tunnistat työelämän haasteellisia tilanteita ja ratkaiset niitä teoreettisen ja tutkitun tiedon avulla esimiestyön näkökulmasta
  • Osaat soveltaa esimiestyössä teoreettista ja tutkittua tietoa työelämän haasteellisten tilanteiden ratkaisemisessa
  • Osaat lisätä myönteistä ja ratkaisukeskeistä asennoitumista ja toimintatapaa haasteellisia työelämätilanteita kohdattaessa
  • Osaat viestiä kirjallisesti ja suullisesti omalla äidinkielellä asiantuntevasti ja johdonmukaisesti

Sisältö:

  • Mitä haasteellisista työelämätilanteista tiedetään?
  • Millaisia haasteellisia tilanteita työelämässä voi kohdata esimiestyössä?
  • Millaisia ratkaisuja haasteellisiin työelämätilanteisiin voidaan löytää esimiestyössä?

Toteutus:

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa Learn-oppimisympäristössä.

Esittely, esimerkkitapaus ja siitä käytävä verkkokeskustelu, artikkeli, webinaarit 1 -2, verkkotyöpaja ja itsearviointi, opintojaksopalaute.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:

Päälähteet
Havunen Risto – Lavikkala Anna. 2012. Ongelmia ratkaiseva esimies. Talentum. Helsinki Hirvihuhta Harri ja Litovaara Anneli (2003 tai verkkokirja 2011). Ratkaisun taito. Tammi. Järvinen, Pekka 2014. Esimiestyö ongelmatilanteissa. Helsinki. Talentum.
Järvinen Inga, Luhtaniemi Tuula 2014. Ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelu.
Oppimisalustalla oleva lisämateriaali ja lähteet

Arviointi: 

a. osaat hankkia uutta tietoa ja arvioida tietojasi haasteellisista työelämätilanteista
b. osaat soveltaa lähteistä saatavaa tietoa haasteellisten työelämätilanteiden ratkaisemisessa
e. osaat lisätä myönteistä ja ratkaisukeskeistä asennoitumista ja toimintatapaa haasteellisia työelämätilanteita kohdattaessa
g. osaat viestiä kirjallisesti ja suullisesti omalla äidinkielellä asiantuntevasti ja johdonmukaisesti

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p.040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää