Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta.
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 50
Kohderyhmä: Kaikki haavanhoidosta kiinnostuneet
Opettaja: Jaana Dillström, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 17.12.2023. Tässä nonstop-aloituksena alkavassa koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä. Nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta. Ilmoittautuminen on sitova.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.

Tavoitteet:

 • Syventää tietoja ja osaamista erilaisista alaraajojen kroonisista haavoista.
 • Ymmärtää haavan paranemisen prosessi.
 • Ymmärtää kroonisen haavan erityispiirteet.
 • Tunnistaa erilaiset verisuoniperäiset säärihaavat ja diabeettinen jalkahaava.
 • Ymmärtää haavanhoidon perusperiaatteet.
 • Ymmärtää haavan mekaanisen puhdistaminen merkitys haavanhoidossa.
 • Ymmärtää alipaineimuhoidon merkitys osana haavan hoitoa.
 • Ymmärtää haavanhoito prosessina.

Sisältö:

 • Haavan paranemisprosessi
 • Kroonisen haavan erityispiirteet
 • Haavan paranemiseen vaikuttavat tekijät
 • Laskimo- ja valimoperäisten säärihaavojen ja diabeettisen jalkahaavan tunnistaminen
 • Haavahoidon periaatteet
 • Haavan mekaaninen puhdistaminen ja alipaineimuhoito
 • Haavanhoito prosessina

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-oppimisympäristössä. Opintojakso sisältää verkkotentit, osallistuminen verkkokeskusteluun Learn-keskustelualueella, oppimispäiväkirjan ja lopputentin.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:

 • Haavanhoidon periaatteet. 2018. Juutilainen Vesa ja Hietanen Helvi (toim.) Sanoma Pro Oy. Helsinki
 • Haava-lehdet: Suomen Haavanhoitoyhdistys ry
 • Tieteelliset tutkimukset ja artikkelit, jotka ovat saatavilla opintojakson Learn-oppimisympäristössä

Arviointiasteikko: 
Hyväksytty/Hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 340 8124/Petra Turtiainen

Tämän koulutuksen pääset aloittamaan viikon sisällä ilmoittautumisesta (nk. nonstop-aloitus). Nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta.

Jos et pääse osallistumaan koulutukseen, olethan ystävällinen ja ilmoitat tästä sähköpostitse(avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää