Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on 2 kk.
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 40
Kohderyhmä ja edeltävyysehdot: Opintojakso soveltuu fysioterapeuteille ja fysioterapian opiskelijoille (hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapian perusopinnot suoritettu). Opintojakso soveltuu myös ammattilaisille, joilla työelämäosaamista hengityselin- ja sydänpotilaiden kanssa työskentelystä.
Opettaja: Pia Kraft-Oksala, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Fysioterapeutti (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 3.10.2021

Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat Pepissä heidän omien ilmoittautumisaikojensa mukaisesti.

Tavoitteet:

 • Osaat soveltaa hengitys- ja sydänfysioterapian osaamistasi vaativissa tilanteissa.
 • Osaat ottaa huomioon hengitys- ja sydänsairauksiin liittyviä erityispiirteitä ja monitieteistä tietoperustaa fysioterapian toteutuksessa ja ohjauksessa.
 • Osaat soveltaa näyttöön perustuvia menetelmiä hengitys- ja sydänpotilaan kuormitustason arvioinnissa ja fysioterapian toteutuksessa hyödyntäen erotusdiagnostiikkaa ja kliinistä päättelyä.
 • Osaat osoittaa hengitys- ja sydänfysioterapian asiantuntemustasi moniammatillisissa työryhmissä.
 • Osaat hyödyntää moniammatillisen työryhmän osaamista hengitys- ja sydänpotilaan toimintakyvyn ja terveyttä edistävän elämäntavan tukemisessa.

Sisältö:

 • Miten huomioit kuntoutujan osallisuuden ja toimijuuden fysioterapiaprosessissa?
 • Miten valitset, perustelet ja käytät toimintakyvyn ja kuormitustason arviointimenetelmiä vaativissa hengitys- ja sydänfysioterapian tilanteissa?
 • Miten tuet kuntoutujan kykyä arvioida omaa edistymistään kuntoutumisen eri vaiheissa?
 • Miten rakennat ja toteutat progressiivisen ja optimaalisella kuormitustasolla olevan harjoitteluohjelman kuntoutumisen eri vaiheissa suhteuttamalla sen kuntoutujan henkisiin voimavaroihin?
 • Miten ohjaat kuntoutujia ja heidän läheisiään hyödyntämään elinympäristön mahdollisuuksia ja sosiaalista osallistumista?
 • Miten teet yhteistyötä moniammatillisesti sydän- ja hengityssairauksiin liittyvissä erityiskysymyksissä?

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.
 

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/Hylätty

Hyväksytty tasolla osaat:

 • käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
 • arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti
 • työskennellä tiimin jäsenenä asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä huomata ja kuvata ammattialan ongelmia
 • arvioida toimintaa asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa
 • valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan
 • edistää tiimin tavoitteellista toimintaa
 • soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 050 472 8993/ Evangelia Antzaka

Nonstop-koulutukseen ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää