Ajankohta: 2.3.-22.5.2020
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 60
Kohderyhmä ja edeltävyysehdot: Opintojakso soveltuu fysioterapeuteille ja fysioterapian opiskelijoille (hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapian perusopinnot suoritettu). Opintojakso soveltuu myös ammattilaisille, joilla työelämäosaamista hengityselin- ja sydänpotilaiden kanssa työskentelystä.
Opettaja: Lehtori Pia Kraft-Oksala, Pia.Kraft-Oksala@xamk.fi

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Fysioterapeutti (AMK)
Ilmoittautuminen päättyy: 1.3.2020
Hinta: 60 € tai lukukausimaksu 175 €

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi tätä kautta ilmoittautua tälle opintojaksolle.

Tavoitteet:

 • Osaat soveltaa hengitys- ja sydänfysioterapian osaamistasi vaativissa tilanteissa.
 • Osaat ottaa huomioon hengitys- ja sydänsairauksiin liittyviä erityispiirteitä ja monitieteistä tietoperustaa fysioterapian toteutuksessa ja ohjauksessa.
 • Osaat soveltaa näyttöön perustuvia menetelmiä hengitys- ja sydänpotilaan kuormitustason arvioinnissa ja fysioterapian toteutuksessa hyödyntäen erotusdiagnostiikkaa ja kliinistä päättelyä.
 • Osaat osoittaa hengitys- ja sydänfysioterapian asiantuntemustasi moniammatillisissa työryhmissä.
 • Osaat hyödyntää moniammatillisen työryhmän osaamista hengitys- ja sydänpotilaan toimintakyvyn ja terveyttä edistävän elämäntavan tukemisessa.

Sisältö:

 • Miten huomioit kuntoutujan osallisuuden ja toimijuuden fysioterapiaprosessissa?
 • Miten valitset, perustelet ja käytät toimintakyvyn ja kuormitustason arviointimenetelmiä vaativissa hengitys- ja sydänfysioterapian tilanteissa?
 • Miten tuet kuntoutujan kykyä arvioida omaa edistymistään kuntoutumisen eri vaiheissa?
 • Miten rakennat ja toteutat progressiivisen ja optimaalisella kuormitustasolla olevan harjoitteluohjelman kuntoutumisen eri vaiheissa suhteuttamalla sen kuntoutujan henkisiin voimavaroihin?
 • Miten ohjaat kuntoutujia ja heidän läheisiään hyödyntämään elinympäristön mahdollisuuksia ja sosiaalista osallistumista?
 • Miten teet yhteistyötä moniammatillisesti sydän- ja hengityssairauksiin liittyvissä erityiskysymyksissä?

Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty

Hyväksytty tasolla osaat
– käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
– arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti
–  työskennellä tiimin jäsenenä asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä huomata ja kuvata ammattialan ongelmia
– arvioida toimintaa asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa
– valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan
– edistää tiimin tavoitteellista toimintaa
– soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua sähköpostitse avoinamk@xamk.fi. Tämän jälkeen tehdystä perumisesta veloitamme koko koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää