Ajankohta: 10.1. – 30.4.2022
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 12
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Suositellaan opintojaksoja: Asiakaslähtöinen markkinointi ja Asiakasymmärrys ja asiakaskokemus tai vastaavat taidot

Opettaja: Mia Silvenius

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi, AMK
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaamisen opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 26.12.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa tai Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin

Tavoitteet: Osaat hankkia ja hyödyntää myyntityötä tukevaa asiakas-, tuote- ja kilpailijatietoa.
Osaat hahmottaa yrityksen myyntiprosessin kokonaisuuden ja osaat toimia tarkoituksenmukaisella tavalla prosessin eri vaiheissa.
Osaat toteuttaa henkilökohtaisen myyntineuvottelun tarkoituksenmukaisella tavalla.

Sisältö:

Mikä on myynnin ja henkilökohtaisen myyntityön rooli ja merkitys osana yrityksen markkinointia?
Millainen on yrityksen strategialähtöinen myyntiprosessi?
Mitä ovat henkilökohtaiset myyntitaidot ja miten niitä kehitetään?
Miten vuorovaikutustyyli vaikuttaa myyntityöhön?
Mitkä ovat myyntineuvottelun vaiheet ja miten myyntineuvottelu käydään?
Miten myyntityötä toteutetaan monikanavaisesti?

Toteutus:

Suoritustapana oppimis- kertaus- ja kehittämistehtävät.
Tarkistathan Learnissa heti opintojakson alkaessa opintojakson sisältämät tehtävät ja niiden palautuspäivät. Opintojakso sisältää tehtäviä ja tenttejä, joita täytyy tehdä tietyssä järjestyksessä ja tiettyihin määräaikoihin mennessä.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:  

Learnin alustalla oleva materiaali ja alustalla ilmoitettu kirjallisuus.

Arviointi:  

b) osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tietolähteistä
c) osaat hahmottaa yrityksen myyntiprosessin kokonaisuuden ja myyntiprosessin eri vaiheiden edellyttämät tehtävät
d) osaat toimia myyntitilanteissa ja asiakaskohtaamisissa tarkoituksenmukaisilla tavoilla

Arviointiasteikko: 0-5
 

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 440 4473, Iina Hoteila

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää