Ajankohta: 8.1.-30.4.2024 
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Huomioithan opintojen olevan YAMK-tason opintoja. Suositeltavaa on, että opiskelijalla on aiemmin suoritettu korkeakoulututkinto tai vastaava osaaminen. 
Opettaja: Leila Pihlaja, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki YAMK-tutkinnot
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 17.12.2023
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Huomioithan, että ilmoittautuminen Xamk Pulsen opintoihin on sitova eikä opiskelupaikan maksuton peruminen ole mahdollista. Saatuasi opiskelupaikan sinulta laskutetaan hinnastomme mukainen maksu, jota ei palauteta, vaikka keskeyttäisit opinnot.  

Jos et kuitenkaan aloita opintoja, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut opintojaksolta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneestä koulutuksesta. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

 • Osaat johtaa henkilöstövoimavaroja osana organisaation strategista johtamista.
 • Osaat analysoida henkilöstön osaamista ja osaamisen kehittämistarpeita sekä kehittää osaamista henkilöstöstrategian mukaisesti.
 • Tunnistat tämän päivän esimiestyön haasteita ja tutkit keinoja vastata niihin.

Sisältö:

 • Miten toteutetaan strategista henkilöstövoimavarojen johtamista?
 • Miten osaamista kehitetään ja johdetaan työyhteisöissä ja organisaatioissa?
 • Miten esimiestyön haasteisiin voidaan vastata?

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. Opiskelua varten muodostetaan 5 – 6 hengen ryhmät, joissa opiskelu tapahtuu. Opintojakso koostuu kolmesta opiskeltavasta kokonaisuudesta, jotka sisältävät lukutehtäviä, lyhyitä essee tehtäviä, verkkotyöpajoja, vertaisarviointia, verkkokeskusteluja ja lopuksi oppimispohdiskelman.

Kunkin kokonaisuuden suorittamiseen on varattu aikaa noin kuukausi. Opiskeltava materiaali avautuu Learn-alustalla vaiheittain ja tehtävät on aikataulutettu. Opintojen etenemistä voit seurata arviointikirjan avulla.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:

 • Viitala Riitta 2021. Henkilöstöjohtaminen : keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Edita. Helsinki. Nidottu tai E-kirja.
 • Viitala Riitta (toim. 2005 tai 2008). Johda osaamista! Osaamisen johtaminen teoriasta käytäntöön. Otava. Keuruu. (erityisesti esimiestyön näkökulma). Saatavana vapaasti verkossa. Linkki oppimisalustalla.
 • Juuti Pauli 2016. Johtaimisen kehittäminen. PS-kustannus. Helsinki.
 • Juuti Sini ja Juuti Pauli 2021. Johtamista kehittäminen..Basm Books.
 • Lisäksi muu osoitettu materiaali oppimisalustalla

Arviointi:
Opintojakson arvosana muodostuu verkkotyöpajatehtävien ja oppimispohdiskelman perusteella. Verkkokeskustelut ja vertaisarviointi arvioidaan hyväksytty – täydennettävä.

Arviointiasteikko:
1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi, puh. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Opintosuoritusrekisterin ote 
Lähetämme sinulle sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusrekisterin otteen sen jälkeen, kun olet suorittanut opintojakson ja saanut siitä arvosanan. Ote toimii dokumenttina, jos esimerkiksi haet hyväksilukuja opintoihisi jossain toisessa korkeakoulussa. Opintoja voidaan hyväksilukea myös Xamkissa, jos tulet meille tutkinto-opiskelijaksi. Katso lisää nettisivultamme Opiskelu Xamk Pulsessa – Xamk.  

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää