Ajankohta: 14.2.-29.5.2023
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 50
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: – 
Opettaja: Leila Pihlaja

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Soveltuu kaikkiin Xamkin YAMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin.
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen (Master School)
Ilmoittautuminen päättyy: 5.2.2023
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.

Tavoitteet:

  • Osaat johtaa henkilöstövoimavaroja osana organisaation strategista johtamista.
  • Osaat analysoida henkilöstön osaamista ja osaamisen kehittämistarpeita sekä kehittää osaamista henkilöstöstrategian mukaisesti.
  • Tunnistat tämän päivän esimiestyön haasteita ja tutkit keinoja vastata niihin.

Sisältö:

  • Miten toteutetaan strategista henkilöstövoimavarojen johtamista?
  • Miten osaamista kehitetään ja johdetaan työyhteisöissä ja organisaatioissa?
  • Miten esimiestyön haasteisiin voidaan vastata?

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkkokurssina. Opiskelua varten muodostetaan 5 – 6 hengen ryhmät, joissa opiskelu tapahtuu. Opintojakso koostuu kolmesta opiskeltavasta kokonaisuudesta, jotka sisältävät lukutehtäviä, lyhyitä essee tehtäviä, verkkotyöpajoja, vertaisarviointia, verkkokeskusteluja ja oppimispohdiskelman. Kunkin kokonaisuuden suorittamiseen on varattu aikaa noin kuukausi. Opiskeltava materiaali avautuu vaiheittain.
5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.
 
Opiskelumateriaali:

  • Kauhanen Juhani (2010 tai 2012). Henkilöstövoimavarojen johtaminen. WsoyPro. Helsinki.
  • Viitala Riitta 2021. Henkilöstöjohtaminen : keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Edita. Helsinki. Nidottu tai E-kirja.
  • Viitala Riitta (toim. 2008, 3 p.). Johda osaamista! Osaamisen johtaminen teoriasta käytäntöön. Otava. Keuruu. (erityisesti esimiestyön näkökulma). Saatavana vapaasti verkossa. Linkki oppimisalustalla.

Lisäksi muu osoitettu materiaali oppimisalustalla
 
Arviointi:

Arviointi perustuu YAMK – arviointikriteerien tasoon 3 ja arvioinnissa painotetaan opintojakson sisällön hallintaa ja sen osoittamista tehtävissä ja verkkotyöskentelyssä.
Opintojakson arvosana muodostuu verkkotyöpajatehtävien ja oppimispohdiskelman perusteella. Verkkokeskustelut ja vertaisarviointi arvioidaan hyväksytty – täydennettäv

Arviointiasteikko:
1 – 5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää