Ajankohta: 14.2.-29.5.2022
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 50
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Edeltävä osaaminen: – 
Opettaja: Leila Pihlaja 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki YAMK-tutkintoon johtavat koulutukset Xamkissa.
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 10.2.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

 • Osaat johtaa henkilöstövoimavaroja osana organisaation strategista johtamista.
 • Osaat analysoida henkilöstön osaamista ja osaamisen kehittämistarpeita sekä kehittää osaamista henkilöstöstrategian mukaisesti.
 • Tunnistat tämän päivän esimiestyön haasteita ja tutkit keinoja vastata niihin.

Sisältö:

 • Miten toteutetaan strategista henkilöstövoimavarojen johtamista?
 • Miten osaamista kehitetään ja johdetaan työyhteisöissä ja organisaatioissa?
 • Miten esimiestyön haasteisiin voidaan vastata?

Toteutus:

Opintojakso toteutetaan verkkokurssina. Opiskelua varten muodostetaan 5 – 6 hengen ryhmät, joissa opiskelu tapahtuu. Opintojakso koostuu kolmesta opiskeltavasta kokonaisuudesta, jotka sisältävät lukutehtäviä, lyhyitä essee tehtäviä, verkkotyöpajoja, vertaisarviointia, verkkokeskusteluja ja oppimispohdiskelman. Kunkin kokonaisuuden suorittamiseen on varattu aikaa noin kuukausi. Opiskeltava materiaali avautuu vaiheittain.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali: 

 • Kauhanen Juhani (2010 tai 2012). Henkilöstövoimavarojen johtaminen. WsoyPro. Helsinki.
 • Viitala Riitta (2013, 2015 tai huom! verkkokirja 2014). Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä. Helsinki. Edita. Helsinki.
 • Viitala Riitta (toim. 2005 tai 2008, 3 p.). Johda osaamista! Osaamisen johtaminen teoriasta käytäntöön. Otava. Keuruu. (erityisesti esimiestyön näkökulma).
 • Keskinen Soili (2005). Alaistaito, luottamus, sitoutuminen ja sopimus. Kunnallisalan kehittämissäätiö. Verkkolähde: http://www.kaks.fi/sites/default/files/Polemia%2059.pdf
 • Lisäksi muu osoitettu materiaali Learn alustalla

Arviointi: 

Esittäytyminen ja verkkokeskustelut hyväksytty/täydennettävä
Verkkotyöpajat ja niihin liittyvät tehtävät ja oppimispohdiskelma 1 – 5.

Arviointiasteikko: 1-5 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää