Ajankohta: 12.2.-12.5.2024
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 60
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei vaadita
Opettaja: Sari Toijonen-Kunnari, email: sari.toijonen-kunnari@xamk.fi
 
Väyläopinnot lukiolaisille: Tämä opintojakso sisältyy liiketalouden tradenomin väyläopintoihin.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK), liiketalous ja Tradenomi (AMK), data-analytiikka
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Liiketalous ydinosaaminen ja Data-analytiikka ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 29.1.2024
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Huomioithan, että ilmoittautuminen Xamk Pulsen opintoihin on sitova eikä opiskelupaikan maksuton peruminen ole mahdollista. Saatuasi opiskelupaikan sinulta laskutetaan hinnastomme mukainen maksu, jota ei palauteta, vaikka keskeyttäisit opinnot.  

Jos et kuitenkaan aloita opintoja, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut opintojaksolta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneestä koulutuksesta. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.

Tavoitteet:

  • Osaat kuvata henkilöstöjohtamisen kokonaisuuden ja miten se liittyy organisaation strategiaan.
  • Osaat kuvata henkilöstöjohtamisen prosessit ja käytännöt.
  • Osaat arvioida organisaation henkilöstöjohtamisen prosessien toimivuutta.
  • Osaat kuvata työsuhteen syntymiseen ja päättämiseen liittyvät kysymykset, työnantajan ja työntekijän keskeisimmät oikeudet ja velvollisuudet sekä työaikaa ja vuosilomaa koskevat perusteet.

Sisältö:

  • Mitä osa-alueita henkilöstöjohtamisen prosessiin kuuluu (henkilöstöstrategia, henkilöstösuunnittelu, rekrytointi, perehdyttäminen, koulutus, kehittäminen, palkitseminen, mittaaminen ja raportointi)?
  • Miten henkilöstöjohtaminen on kehittynyt ja mitkä kysymykset ovat tällä hetkellä ajankohtaisia?
  • Mitä keskeistä työlainsäädäntöä työntekijän, työnantajan ja henkilöstöjohdosta vastaavan tulee ottaa huomioon omassa asemassaan?

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan täysin virtuaalisesti ja siinä hyödynnetään Learnin virtuaalista oppimisympäristöä.

Sisältö on jaettu Learnissa aihekokonaisuuksiin. Osa-alueiden opiskelu ja oppimistehtävät sekä tentti jaksottavat ja aikatauluttavat opiskeluasi.

Opintojaksoon ei liity ryhmätyöskentelynä tehtäviä oppimistehtäviä.

Oppimistehtävien ja tentin suorittamiselle on määräajat. Kaikki aineistot ovat saatavilla heti opintojakson avautuessa.

Opintojaksolla tuetaan opiskelijoiden työelämäkontaktien vahvistumista siten, että yhdessä oppimistehtävässä opiskelija perehtyy valitsemansa organisaation HR-käytäntöihin ja prosesseihin haastattelemalla henkilöstöammattilaista.

Aineistoissa runsaasti työelämäläheistä materiaalia.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää. Suunnittelethan ajankäyttösi oppimistasi tukevaksi.

Opiskelumateriaali:
Paanetoja, J. 2023. Työoikeus tutuksi: käsikirja. Kolmas uudistettu painos. Helsinki: Edita Publishing. Saatavissa: https://kaakkuri.finna.fi/Record/kaakkuri.229961

Viitala, R. 2021. Henkilöstöjohtaminen: Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Helsinki: Edita. Saatavissa: https://kaakkuri.finna.fi/Record/kaakkuri.226819

Learnin monipuoliset aineistot.

Arviointi:
Henkilöstöjohtamisen ja työoikeuden teorioiden ja käsitteiden hallinta ja soveltaminen oppimistehtävissä. Opintojakson arviointi perustuu yksilötyönä tehtäviin osa-alueiden oppimistehtäviin ja Learn-tenttiin. Arviointiin vaikuttavia palautuksia EI voi tehdä määräaikojen umpeuduttua. Palautukset arvioidaan keskitetysti ja niistä saa henkilökohtaisen palautteen / yhteispalautteen suoritusajan umpeuduttua.

a. Osaat käyttää johdonmukaisesti henkilöstöjohtamiseen liittyviä ammattikäsitteitä.
b. Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
c. Osaat hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi, puh. 044 702 8523 / Leena Parviainen, leena.parviainen@xamk.fi

Opintosuoritusrekisterin ote 
Lähetämme sinulle sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusrekisterin otteen sen jälkeen, kun olet suorittanut opintojakson ja saanut siitä arvosanan. Ote toimii dokumenttina, jos esimerkiksi haet hyväksilukuja opintoihisi jossain toisessa korkeakoulussa. Opintoja voidaan hyväksilukea myös Xamkissa, jos tulet meille tutkinto-opiskelijaksi. Katso lisää nettisivultamme Opiskelu Xamk Pulsessa – Xamk.  

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää