Ajankohta: 6.9.-12.12.2021
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 12
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Yritystoiminta ja yrittäjyys sekä Yrityksen talous tai vastaavat tiedot
Opettaja: Sari Toijonen-Kunnari

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK), liiketalous
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 18.8.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Osaat kuvata henkilöstöjohtamisen kokonaisuuden ja miten se liittyy organisaation strategiaan. Osaat kuvata henkilöstöjohtamisen prosessit ja käytännöt. Osaat arvioida organisaation henkilöstöjohtamisen prosessien toimivuutta. Osaat kuvata työsuhteen syntymiseen ja päättämiseen liittyvät kysymykset, työnantajan ja työntekijän keskeisimmät oikeudet ja velvollisuudet sekä työaikaa ja vuosilomaa koskevat perusteet.

Sisältö:
Mitä osa-alueita henkilöstöjohtamisen prosessiin kuuluu (henkilöstöstrategia, henkilöstösuunnittelu, rekrytointi, perehdyttäminen, koulutus, kehittäminen, palkitseminen, mittaaminen ja raportointi)?
Miten henkilöstöjohtaminen on kehittynyt ja mitkä kysymykset ovat tällä hetkellä ajankohtaisia?
Mitä keskeistä työlainsäädäntöä työntekijän, työnantajan ja henkilöstöjohdosta vastaavan tulee ottaa huomioon omassa asemassaan?

Toteutus:
Henkilöstöjohtamisen ja työoikeuden teorioiden ja käsitteiden hallinta ja soveltaminen oppimistehtävissä. Opintojakson arviointi perustuu yksilötyönä ja pienryhmissä tehtäviin osa-alueiden oppimistehtäviin ja työoikeuden tenttiin.

Opintojaksolla edellytetään Learnissa olevaan aineistoon perehtymisen lisäksi myös itsenäistä tiedonhankintaa ja sen analysointia.

Oppimistehtävien ja tentin määräajat ilmoitetaan opintojakson alkaessa. Arviointiin vaikuttavia palautuksia EI voi tehdä määräaikojen umpeuduttua.

Opintojakso on jaettu aihekokonaisuuksiin, jolloin osa-alueiden opiskelu ja oppimistehtävät jaksottavat ja aikatauluttavat opiskeluasi.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Oppimateriaalina ovat Learnissa olevat aineistot ja seuraavat kirjat:
Paanetoja, Jaana 2019. Työoikeus tutuksi -käsikirja. Helsinki: Edita.
Viitala, Riitta 2021. Henkilöstöjohtaminen. Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Helsinki: Edita.

Arviointi:
a. Osaat käyttää johdonmukaisesti henkilöstöjohtamiseen liittyviä ammattikäsitteitä.
b. Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
c. Osaat hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.

Arviointiasteikko:
0-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi tai leena.parviainen@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää