Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta.

Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: – 

Opettaja: Itsenäisesti suoritettava opintojakso

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)

Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 17.12.2023. Tässä nonstop-aloituksena alkavassa koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. 
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.

Tavoitteet:

 • Tunnet sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntöä ja säädöksiä.
 • Ymmärrät sairaanhoitajan velvollisuudet ja vastuun hoitotyössä.
 • Ymmärrät hoidon tarpeen arvioinnin merkityksen päivystyshoitotyössä.
 • Ymmärrät miten hoidon tarpeen arviointi tapahtuu chatissa, paikan päällä ja puhelimitse.
 • Tunnistat välitöntä hoitoa tarvitsevat potilaat.
 • Opit toteuttamaan hoidon tarpeen arviointia valtakunnallisten perusteiden mukaisesti.
 • Osaat ohjata potilasta
 • Osaat kirjata ja raportoida oleelliset asiat potilastietojärjestelmään sekä hyödyntää tarvittaessa konsultaatiota hoidon tarpeen arvioinnin tukena.
 • Osaat käyttää ISBAR-raportointimenetelmää.

Sisältö:

 • Hoidon tarpeen arviointiin liittyvät keskeisimmät lait ja asetukset.
 • Miten hoidon tarpeen arviointi määritellään.
 • Hoidon tarpeen arviointi chatissa, paikan päällä ja puhelimitse.
 • Kirjaaminen ja konsultointi.
 • ISBAR-menetelmä.
 • Hoidon tarpeen arvioinnin erityispiirteet (monikulttuurisuus, eri potilasryhmät).
 • Oppiportin verkkokurssit

Toteutus:

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Opiskelija voi tehdä verkkokurssin oman aikataulun mukaisesti. Opintojakso koostuu itsenäisestä teoriaopiskelusta ja tehtävistä (mm. Oppiportin verkkokurssit). 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:

Opiskelumateriaali on kurssialustalla.

Arviointi:

Opintojakson päätteeksi suoritat Learn – alustalla olevan tentin. Tenttisuoritus on hyväksytty, kun vastauksistasi 70% on oikein.

Arviointiasteikko:
Hyväksytty/hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka
 
Tämän koulutuksen pääset aloittamaan viikon sisällä ilmoittautumisesta (nk. nonstop-aloitus). Nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta. 

Jos et pääse osallistumaan koulutukseen, olethan ystävällinen ja ilmoitat tästä sähköpostitse(avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää