Ajankohta: 18.9.-30.11.2023
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 3 opintopistettä
Paikkamäärä: 60
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei vaadita
Opettaja: Xamkin lehtori
 
Väyläopinnot lukiolaisille: Suosittelemme tätä opintojaksoa sairaanhoitajaväyläopintoihin.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa:Kaikki AMK-tutkinnot
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 10.9.2023
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.

Tavoitteet:

 • Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.
 • Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.
 • Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.

Sisältö:

 • Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
 • Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
 • Miten toimit suullisissa viestintätilanteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
 • Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Toteutus:
Opintojakso keskittyy hoitotyössä tarvittavaan sanastoon ja suullisiin sekä kirjallisiin viestintätaitoihin. Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla ja siihen sisältyy aikaan sidottuja digitunteja seuraavina ajankohtina:

 • 20.9. klo 16.30 – 18.00
 • 4.10. klo 16.30 – 18.00
 • 1.11. klo 16.30 – 18.00
 • 15.11. klo 16.30 – 18.00

Opintojaksoon sisältyy myös lopputentti.

3 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 81 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Opettajan ja opiskelijoiden keräämä materiaali opintojakson Learn-verkko-oppimisalustalla.

Arviointi:
Opiskelija osaa:
a) käyttää johdonmukaisesti alansa keskeistä sanastoa.
b) etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
d) toimia työyhteisössä, asiakkaiden, kohderyhmien ja oman alansa sovellusten ja palveluiden käyttäjien kanssa sekä suullisissa että kirjallisissa viestintätilanteissa.

Arvioinnissa huomioidaan myös eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvaukset ja niistä johdetut kansalliset amk-taitotasokuvaukset sekä englannin suullisesta että kirjallisesta kielitaidosta.

Arviointiasteikko:
1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 472 8993 /Evangelia Antzaka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää