Ajankohta: Ilmoittautuminen 15 op:n kokonaisuuteen on päättynyt, mutta voit edelleen ilmoittautua suorittamaan kokonaisuuden yksittäisiä opintojaksoja.  Opintosuorituksien tulee olla valmiina 1.3.2020 mennessä. Yhden opintojakson suoritusaika n. 2-3kk. Seuraava mahdollisuus aloittaa yksittäisillä opintojaksoilla on tiistaina 3.12.2019.
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus:  5 op / opintojakso
Kohderyhmä: Tavoitteellisesti harjoittelevat / urheilevat henkilöt, valmentajat ja valmentamisesta kiinnostuneet. Soveltuu hyvin kilpaurheilijoille. Esimerkiksi Etelä-Kymenlaakson, Kouvolan ja Etelä-Savon urheiluakatemioiden akatemiaurheilijat ja valmentajat.

Opettaja: Antti Lappalainen, antti.lappalainen@tanhuvaara.fi

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Fysioterapeutti (AMK), Jalkaterapeutti (AMK), Naprapaatti (AMK), Sairaanhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa määritelty osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: Kokonaisuuteen ilmoittautuminen on päättynyt 30.9.2019. Yksittäisille opintojaksoille mahdollisuus ilmoittautua 2.1.2020 asti.
Hinta:  60 € / opintojakso

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat Pepissä heidän omien ilmoittautumisaikojensa mukaisesti.

Tavoite:

Urheilijan kokonaisvaltaisen ymmärryksen lisääminen urheilemisen, urheilijana kehittymisen ja valmentautumisen vaatimuksista. Oman lajin sekä lajin vaatimien ominaisuuksien harjoittamisen ymmärtäminen.

Sisältö ja toteutus:

Huippu-urheilun perusteet 15 opintopistettä toteutetaan kokonaan verkko-opintoina ja se koostuu kolmesta (3) eri opintojaksosta, joista voit suorittaa osan tai kaikki kolme opintojaksoa. Voit ilmoittautua kokonaisuuteen tai yksittäisille opintojaksoillle. Kutsu koulutukseen lähetetään aloitusta edeltävänä päivänä.

Osa 1: Tavoitteellisen harjoittelun perusteet 5 op
Teemat: Ominaisuusharjoittelun perusperiaatteiden ymmärtäminen, harjoittelun tavoitteiden laatiminen, harjoittelun ohjelmoinnin perusteiden ymmärtäminen, herkkyyskaudet ja eri elinjärjestelmien harjoittamisen periaatteet, harjoituspäiväkirjan pito ja analysointi. Urheilulajin testaustoimintaan perehtyminen sekä kuormittumisen ja palautumisen seuranta.

Osa 2: Lajianalyysin mukainen ominaisuusharjoittelu 5 op
Teemat: Oman urheilulajin vaatimuksiin perehtyminen lajianalyysin kautta ja oman lajianalyysin tekeminen, valitsemasi fyysisen ominaisuuden testaus, ohjelmointi ja harjoittaminen. Tämän opintojakson suorittaminen vaatii taustalle osan 1.

Osa 3: Urheilijan hyvinvointi 5 op
Teemat: Urheilijan hyvinvoinnin perusteet / urheilijaksi kasvaminen: elämänhallintataidot, ravitsemus, uni, lepo ja kehonhuolto, psyykkisen valmentautumisen perusteita.

Jatkoväyläopiskelija: Opintojakso Urheilijan hyvinvointi sisältyy jatkoväyläopintoihin lähihoitajasta/hierojasta/jalkahoitajasta/liikunnanohjaajasta/liikuntaneuvojasta fysioterapeutiksi.

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut: antti.lappalainen@tanhuvaara.fi

HUOM!
Huomioithan opintojaksolle ilmoittautuessasi, että oppimistehtävien suorittaminen vaatii urheilun / liikunnan käytännönharjoittelua / testaamista. Osa oppimistehtävistä suoritetaan itsenäisinä käytännönharjoitteina. Jos toimit valmentajana, voit teetättää oppimistehtäviin sisältyviä harjoitteita urheilijoillesi.

Mikäli olet akatemiaurheilija, pyydä akatemian puoltoa koulutukseen osallistumiselle ennen kuin ilmoittaudut.

Lisätietoja ilmoittautumisesta:

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Lisää avoimen AMK:n koulutuksia löydät koulutuskalenteristamme www.xamk.fi/koulutuskalenteri ja www.xamk.fi/openstudies.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää