Ajankohta: Tämän nonstop-koulutuksen viimeinen aloituspäivä 6.4.2021. Opintojakson suoritusaika päättyy 16.5.2021. Suoritusaika on n. 2 kk.
Koulutuspaikka: Learn verkko-oppimisympäristö
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 50
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Pia Jääskeläinen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tason opinnot
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaavalintaiset opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 5.4.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Osaat hankkia myyntityötä tukevaa asiakas-, tuote- ja kilpailijatietoa.
Osaat kuvata yrityksen myyntiprosessin kokonaisuuden.
Osaat hyödyntää monikanavaista sisältömarkkinointia myynnin tukena.

Sisältö:
Mikä on myynnin rooli ja merkitys osana palvelujen markkinointia?
Millainen on palveluyrityksen myyntiprosessi prospektoinnista asiakassuhteen ylläpitoon?
Miten myynti kuluttajille, yrityksille ja muille organisaatioille eroaa toisistaan?
Miten myyntityötä tuetaan sisältömarkkinoinnin keinoin?
Mitkä ovat sisältömarkkinoinnin perusteet ja millainen on sisällön hallinnan prosessi?

Toteutus:
Opintojaksolla voi edetä omaan tahtiin.
Itsenäistä työskentelyä, ei ryhmätöitä.
Opintojaksoon ei sisälly aikaan sidottuja ryhmäkeskusteluja tai verkkoluentoja.

Opintojaksolla on kolme aihealuetta, joihin jokaiseen liittyy verkkotentti.
1. Hyvinvointipalvelujen johtaminen
2. Hyvinvointipalvelujen myynti ja markkinointi
3. Sisältömarkkinoinnin hyödyntäminen

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:

Palvelujen johtaminen ja markkinointi (e-kirja) Grönroos, Christian

Viesti perille: tuloksellista markkinointiviestintää ja sisällöntuotantoa (e-kirja) Rämö, Satu, 2019

Kaikki muut opiskelualustalle linkitetyt opiskelumateriaalit.

Arviointi:
Opintojakson arvosana muodostuu kolmen tentin perusteella.

a) osaat käyttää johdonmukaisesti myynnin ja sisältömarkkinoinnin ammattikäsitteitä
b) osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tietolähteistä.
e) osaat käyttää keskeisiä myyntiin ja sisältömarkkinointiin liittyviä malleja ja menettelytapoja

Arviointiasteikko:
0-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 8266 050 / María del Mar Márquez

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää