Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Suoritusaika 2 kk. Ensimmäinen aloitus 2.8.2022.
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei vaadita
Opettaja: Xamkin lehtori

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Bachelor of Business Administration, Wellbeing management
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaamisen opinnot / Moduuli: Hyvinvointipalveluista liiketoimintaa
Ilmoittautuminen päättyy: 30.10.2022. Tässä nonstop-koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.
Hinta: Maksuton

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM!  Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua avoimen AMK:n opintoihin.

Tavoitteet: Osaat hankkia myyntityötä tukevaa asiakas-, tuote- ja kilpailijatietoa.
Osaat kuvata yrityksen myyntiprosessin kokonaisuuden.
Osaat hyödyntää monikanavaista sisältömarkkinointia myynnin tukena.

Sisältö: Mikä on myynnin rooli ja merkitys osana palvelujen markkinointia?
Millainen on palveluyrityksen myyntiprosessi prospektoinnista asiakassuhteen ylläpitoon?
Miten myynti kuluttajille, yrityksille ja muille organisaatioille eroaa toisistaan?
Miten myyntityötä tuetaan sisältömarkkinoinnin keinoin?
Mitkä ovat sisältömarkkinoinnin perusteet ja millainen on sisällön hallinnan prosessi?

Toteutus: Opintojaksolla voi edetä omaan tahtiin. Opintojaksoon ei sisälly aikaan sidottuja ryhmäkeskusteluja tai verkkoluentoja.

Opintojaksolla on kolme aihealuetta, joihin jokaiseen liittyy verkkotentti.
1. Hyvinvointipalvelujen johtaminen
2. Hyvinvointipalvelujen myynti ja markkinointi
3. Sisältömarkkinoinnin hyödyntäminen

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:  

• Palvelujen johtaminen ja markkinointi (e-kirja) Grönroos, Christian
• Viesti perille: tuloksellista markkinointiviestintää ja sisällöntuotantoa (e-kirja) Rämö, Satu, 2019
• Kaikki muut opiskelualustalle linkitetyt opiskelumateriaalit

Arviointi: Arviointi pohjautuu tenttien tuloksiin.

Opiskelija osaa

a) käyttää johdonmukaisesti myynnin ja sisältömarkkinoinnin ammattikäsitteitä
b) etsiä tietoa alan keskeisistä tietolähteistä.
e) käyttää keskeisiä myyntiin ja sisältömarkkinointiin liittyviä malleja ja menettelytapoja

Arviointiasteikko:
0-5

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi tai leena.parviainen@xamk.fi, puh.044 702 8523

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit! Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen laatuauditoima korkeakoulu.

 

 

 

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää