Ajankohta: 13.01. – 22.05.2020, toteutus ajat saattavat päivittyä
Koulutuspaikka: Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 8
Kohderyhmä: kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettajat: Marko Raitanen, Merja Nurmi ja Satu Untolahti( etunimi.sukunimi@xamk.fi)

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: geronomi (AMK)
Ilmoittautuminen päättyy: 15.12.2019
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkuopiskelijoiden  ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Olet perehtynyt ikääntyneiden henkilöiden arjessa selviytymistä tukeviin hyvinvointiteknologisiin ratkaisuihin ja menetelmiin
Osaat-hyödyntää hyvinvointiteknologian ratkaisuja ja menetelmiä
Osaat käyttää sähköistä sairauskertomusjärjestelmää.
Osaat strukturoidun hoitotyön kirjaamisen mallin.
Tunnet tietoturvan merkityksen ja osaat toimia hyvää tietoturvaa noudattaen.
Osaat käsitellä, hakea ja päivittää tietoja sosiaali- ja terveydenhuollon tietolähteistä.

Sisältö:
Hyvinvointiteknologia 3 op
Millaisia itsenäistä selviytymistä ja osallistumista tukevia hyvinvointiteknologisia ratkaisuja, turva- ja tukijärjestelmiä ja apuvälineitä on?
Kuinka hyvinvointiteknologiaa ja palveluja kehitetään vastuullisesti ja eettisesti hyväksyttävästi?
Terveyden- ja sosiaalihuollon tiedonhallinta ja dokumentointi 2op :
Millaista on tiedonhallinta sähköisissä asiakastietojärjestelmissä ja tietoverkoissa sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Millaista on asiakastiedon dokumentointiin liittyvä keskeinen lainsäädäntö ja ohjeistukset
.Mitä on strukturoitu hoitotyön kirjaaminen ja suomalaisen hoitotyön luokitukset sekä sosiaalityön kirjaaminen.
Mitä on tietoturva ja tietosuoja tietojärjestelmissä.

Arviointi:

Arviointikriteerien taso 3: osaamisen alkuvaihe

  • käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
  • etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
  • hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia .
  • toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa
  • käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
  • toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti
  • perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:Marko Raitanen, Merja Nurmi ja
Satu Untolahti(etunimi.sukunimi@xamk.fi)

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
avoinamk@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää