Ajankohta: Vuoden 2020 aikana aloitus joka kuukauden 1. tiistai 1.9.-31.12.2020. Vuoden viimeinen sisäänotto 1.9.2020. Suoritusaika noin 3kk.
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettajat: Miia Kierikki-Malinen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Jatkoväylä-opiskelija: Tämä opintojakso sisältyy jatkoväyläopintoihin lähihoitajasta/hierojasta/jalkahoitajasta/liikunnanohjaajasta/liikuntaneuvojasta fysioterapeutiksi.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Fysioterapeutti (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinopinnot
Ilmoittautuminen päättyy: Syyskuun aloitukseen tulee ilmoittautua ti 25.8. mennessä.
Hinta: 60 € tai lukukausimaksu 175 €

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:

 • Osaat määritellä motorisen oppimisen peruskäsitteet.
 • Tunnistat ihmisen kasvun ja kehityksen osa-alueet, kehitystehtävät sekä kehityksen ja motorisen oppimisen edellytykset eri ikävaiheissa.
 • Osaat kuvailla ihmisen motorisen oppimisen vaiheet eri ikäkausina.
 • Osaat kohdata toisen ihmisen ja luoda toimivan vuorovaikutussuhteen hänen kanssaan.
 • Tiedät yksilön ohjaamisen perusteet.

Sisältö ja toteutus:

 • Miten ihminen kasvaa ja kehittyy?
 • Mitä tarkoittaa motorinen oppiminen?
 • Mitkä ovat motorisen oppimisen edellytykset eri ikävaiheissa?
 • Miten ihmisen motorinen toiminta ja oppiminen muuttuvat eri ikävaiheissa?
 • Mitä tarkoitetaan motorisella kontrollilla?
 • Miten havainnoit eri-ikäisten ihmisten motorista toimintaa?
 • Miten kohtaat toisen ihmisen?
 • Mitä ominaisuuksia tarvitset toimivan vuorovaikutussuhteen muodostamiseen toisen ihmisen kanssa?
 • Miten ohjaat yksilöä?

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.

Opintojakso kuuluu fysioterapeuttitutkinnon (AMK) ensimmäisen vuoden ydinosaamisopintoihin.

Kutsu koulutukseen lähetetään viimeistään aloitusta edeltävänä päivänä.

Arviointi: Hyväksytty-Hylätty/Täydennettävä

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Nonstop-koulutukseen ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää