Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta.
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 3 op
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettaja: Itsenäisesti suoritettava opintojakso

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Fysioterapeutti (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 17.12.2023. Tässä nonstop-aloituksena alkavassa koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.
Hinta: Maksuton

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet: 

  • Osaat tarkastella toimintakykyä laajasti ja osa-alueittain.
  • Tiedät toimintakykyyn ja sen arviointiin vaikuttavia tekijöitä.
  • Osaat kuvata tutkimisen ja arvioinnin luotettavuuteen vaikuttavat keskisiä tekijöitä (reliabiliteetti ja validiteetti).

Sisältö:

  • Mitä on toimintakyky ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat?
  • Millä tavoin voidaan arvioida fyysisen suorituskykyä ja terveyskuntoa?
  • Mitkä tekijät vaikuttavat arvioinnin ja tutkimisen luotettavuuteen?

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. Opintojakson verkko-osuus sisältää itsenäisesti opiskeltavia aiheita sekä oppimistehtäviä/osiotenttejä mm. ihmisen toiminta- ja suorituskyvystä ja kuntotestauksesta sekä kokoavan lopputentin.

3 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 81 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:

  • Tarvitset opintojaksolla opiskelussa seuraavaa teosta: Keskinen, K. L., Häkkinen, K., Kallinen, M., Aartolahti, E. & Kuivalainen, J. 2018. Fyysisen kunnon mittaaminen: Käsi- ja oppikirja kuntotestaajille. Helsinki: Liikuntatieteellinen Seura.
  • Muut opiskeluun liittyvät aineistot ovat saatavilla opintojakson Learn-oppimisympäristössä. Opintojakso sisältää myös itsenäistä aktiivista tiedonhakua.

Arviointiasteikko:
Hyväksytty/Hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 340 8124/Petra Turtiainen

Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää