Ajankohta: 1.9.-30.11.2022
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 3 op
Paikkamäärä: 60
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: – 
Opettaja: Anetta Väänänen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 14.8.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

 • Osaat arvioida ikääntyvän ihmisen psyykkisten, fyysisten ja sosiaalisten muutosten yhteyden elämän mielekkyyteen.
 • Osaat toivon ja resilienssin merkityksen ikääntyvän ihmisen elämänkulussa.
 • Osaat arvioida surun, menetysten, kriisin ja trauman yhteyttä ikääntyvän ihmisen selviytymiseen.
 • Osaat tyypillisimmät ikääntyvän ihmisen mielenterveyden häiriöt, sairaudet ja niiden hoidon.
 • Osaat ikääntyvän ihmisen arvostavan kohtaamisen.

Sisältö:

 • Miten ikääntyvän ihmisen kokemus elämän mielekkyydestä rakentuu?
 • Miten vahvistetaan toivoa ja resilienssiä ikääntyvän ihmisen elämänkulussa?
 • Miten elämän surut, kriisit ja traumaattiset tilanteet vaikuttavat ikääntyvän ihmisen selviytymiseen?
 • Miten mielialahäiriöt, itsetuhoisuus, sekavuustilat ja muistihäiriöt vaikuttavat ikääntyvän ihmisen elämänhallintaan?
 • Miten voit arvioida ikääntyneen mielenterveyteen liittyviä tekijöitä?
 • Miten kohtaat ikääntyvän ihmisen arvostavasti, yksilöllisesti, voimavaralähtöisesti ja vahvistaen hänen itsemääräämisoikeutensa toteutumista?
 • Miten tunnistat ja otat puheeksi vaikeat asiat ja kykenet samantahtiseen vuorovaikutukseen ikääntyvän ihmisen kanssa?
 • Miten varmistat tarkoituksenmukaisen avun ikääntyvälle ihmiselle?

Toteutus:

Opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina. 3 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 81 tunnin työmäärää. 

Arviointiasteikko: hyväksytty/hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää