Ajankohta: 24.5.-13.8.2021
Koulutuspaikka:  Xamkin Learn-verkko-oppimisympäristö
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 100
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Perustiedot ravitsemuksesta ja ruokapalveluista
Opettajat: Eeva Koljonen ja Eliisa Kotro

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen alkaa / päättyy: 5.10.2020 / 13.5.2021
Hinta:

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Avoimen AMK:n toteutuksiin

Tavoitteet:
Tunnet ikääntyneiden ruokasuositukset ja tiedät ikääntyneen ravinnontarpeen ja niiden vaatimukset ruokapalvelujen järjestämiseen. Tiedät, millä menetelmillä voidaan arvioida ikääntyneen henkilön ravitsemustilaa ja syömiseen liittyviä haasteita ja tunnistat keinoja niiden korjaamiseen/kehittämiseen. Opit keskeiset asiat ruokapalvelujen hankinnasta ja järjestämisen eri tavoista. Tunnistat moniammatillisen työskentelyn merkityksen ikääntyvän hyvän ravitsemuksen turvaamiseksi.

Opiskelijalla tulee olla perustiedot ravitsemuksesta ja ruokapalveluista.

Sisältö:

  • Erilaiset ikääntyvien ryhmät ruokapalvelujen asiakkaina.
  • Ruokapalvelujen järjestäminen eri tavoin.
  • Ikääntymisen aiheuttamien muutosten vaikutukset ravinnontarpeeseen ja ravitsemustilan arviointi.
  • Asiakaslähtöisen ruokavalion suunnittelu ja toteutus.
  • Ruokapalvelujen hankinta, järjestäminen ja toteuttaminen.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Toteutus:
Voit opiskella ja edetä omaan tahtiin opintojaksolla.
Itsenäistä, aikaan ja paikkaan sitomatonta työskentelyä.

Opiskelumateriaali:
Vireyttä seniorivuosiin: ikääntyneiden ruokasuositus. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-472-1
Muu materiaali Learnissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

  • Verkkotehtäviä
  • Verkkotenttejä
  • Opintojaksolla käytössä automaattinen arviointi

Arviointi:
Hyväksytty/hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 8266 050/ Maria del Mar Marquez

Ilmoittautumisen voi perua maksutta 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli  perumista ei ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää