Ajankohta: 14.3.-3.6.2022
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä:
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Perustietämys ravitsemuksesta
Opettaja: Eeva Koljonen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tason tutkinnot Xamkissa
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Valinnainen opintojakso
Ilmoittautuminen päättyy: 6.3.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

Tunnet ikääntyneiden ruokasuositukset ja tiedät ikääntyneen ravinnontarpeen ja niiden vaatimukset ruokapalvelujen järjestämiseen. Tiedät, millä menetelmillä voidaan arvioida ikääntyneen henkilön ravitsemustilaa ja syömiseen liittyviä haasteita ja tunnistat keinoja niiden korjaamiseen/kehittämiseen. Opit keskeiset asiat ruokapalvelujen hankinnasta ja järjestämisen eri tavoista. Tunnistat moniammatillisen työskentelyn merkityksen ikääntyvän hyvän ravitsemuksen turvaamiseksi.

Opiskelijalla tulee olla perustiedot ravitsemuksesta ja ruokapalveluista.

Sisältö:

  • Erilaiset ikääntyvien ryhmät ruokapalvelujen asiakkaina.
  • Ruokapalvelujen järjestäminen eri tavoin.
  • Ikääntymisen aiheuttamien muutosten vaikutukset ravinnontarpeeseen ja ravitsemustilan arviointi.
  • Asiakaslähtöisen ruokavalion suunnittelu ja toteutus.
  • Ruokapalvelujen hankinta, järjestäminen ja toteuttaminen.

Toteutus:

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää. 

Opiskelu on itsenäistä ja omatoimista aineistoihin perehtymisen, videoluentojen sekä oppimistehtävien/ -tenttien avulla.

Toteutuksen osat: 

  • Orientaatio opintoihin
  • Ikääntyneet ruokapalvelujen käyttäjinä 1 op
  • Ikääntymisen aiheuttamat muutokset 1 op
  • Asikaslähtöinen ruokailun suunnittelu ja toteutus 2 op
  • Ruokapalveluiden järjestäminen ja laatu 1 op

Opiskelumateriaali: 
Opiskeluaineisto on linkitetty Learn-alustalle ja ilmoitetaan opintojen alkaessa.

Arviointi:

Opintojaksolla käytetään asinatuntija-arvioinnin lisäksi vertaisarviointia ja opintojaksolle asetteujen tavoitteiden itsearviointia. Opintojakson hyväksytty arvosana muodostuu vaadittujen oppimistehtävien, tenttien ja verkkokeskustelujen hyväksytystä suorittamisesta.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää