Ajankohta: 26.8.-21.12.2019
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä ja edeltävyysehdot: Opintojakso soveltuu terveysalan opiskelijoille sekä ammattilaisille, joilla on jo osaamista gerontologian, tuki- ja liikuntaelimistön, neurologian sekä sydän- ja verisuonisairauksien perusteista. Opintojakson oppimistehtävissä opiskelija voi suuntautua oman alansa mukaisesti.
Opettaja: yliopettaja Merja Reunanen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Fysioterapeutti (AMK)
Ilmoittautuminen päättyy: 11.8.2019
Hinta: 60 € tai lukukausimaksu 175 €
Lukukausimaksua ei palauteta, mikäli valitsemiesi opintojen yhteenlasketut maksut jäävät alle 175 euron.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi tätä kautta ilmoittautua tälle opintojaksolle.

Tavoitteet:

 • Osaat tunnistaa ikäihmisten terveyteen ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä ja yksilöllisiä erityispiirteitä.
 • Osaat soveltaa gerontologian ja geriatrisen kuntoutuksen monitieteistä tietoperustaa arvioidessasi ja ohjatessasi ikäihmisiä toimintakyvyn edistämisessä.
 • Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikäihmisten terveyttä ja toimintakykyä edistävää toimintaa ja palveluja heidän toiveitaan ja tarpeitaan vastaaviksi.
 • Osaat tukea ikäihmisten itsenäistä selviytymistä ja osallistumista omassa elinympäristössään.
 • Osaat toimia fysioterapian asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa.

Sisältö:

 • Miten otat huomioon ikäihmisen yksilöllisen elämänkulun ja elinympäristön toimintakyvyn tukemisen lähtökohtana?
 • Miten otat huomioon geriatrian, lääkehoidon ja kivun ikäihmisen toimintakyvyn arvioinnissa ja siihen vaikuttamisessa?
 • Miten ohjaat ikäihmisiä tunnistamaan omia voimavarojaan ja osallistumaan oman toimintakyvyn tukemiseen?
 • Miten ohjaat ikäihmisiä toimintakykyä tukevien apuvälineiden valinnassa, hankinnassa ja käyttämisessä?
 • Miten tuet suunnittelet ikäihmisen selviytymistä tukevan, esteettömän toimintaympäristön?
 • Miten ohjaat ikäihmisiä hyödyntämään elinympäristön palveluja ja mahdollisuuksia toimintakyvyn edistämiseen?
 • Miten hyödynnät hyvinvointiteknologiaa ikäihmisen toimintakyvyn tukemisessa?

Opintojakso sisältyy fysioterapeuttikoulutuksen syventävän vaiheen opintoihin.

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää