Ajankohta: 9.1. – 28.4.2023
Koulutuspaikka: Xamk, Savonlinnan kampus
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 5
Kohderyhmä: Väyläopiskelijat
Edeltävä osaaminen: –
Opettaja: Timo Riikilä
 
Väyläopiskelija: Suosittelemme tätä opintojaksoa väyläopintoihin ammattiin opiskeleville mm. talonrakentajasta-> insinööriksi (AMK) teollinen puurakentaminen.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa:Insinööri (AMK), useita tutkintoja, mm. teollinen puurakentaminen
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 18.12.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM!Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

  • Osaat ratkaista fysiikan suureyhtälöitä ja muuntaa suureiden lukuarvoja yksiköstä toiseen.
  • Osaat vektorisuureilla laskemisen ja suureiden graafisen määrityksen perusteet.
  • Osaat käyttää kiinteän aineen, nesteiden ja kaasujen mekaniikkaan samoin kuin lämpö-, sähkö- ja aaltoliikeopin perusilmiöihin liittyviä käsitteitä fysiikassa ja tekniikassa esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen sekä teoreettisesti että kokeellisesti.

Sisältö:
Kurssi sisältää mekaniikan perusilmiöiden fysiikkaa, lämpöoppia ja kaasuteoriaa sekä sähkö- ja magnetismiopin perusteita.

  • Miten muunnetaan lukuarvoja yksiköstä toiseen?
  • Miten vektorisuureita esitetään komponenttien avulla?
  • Miten määritetään suureita graafisesti?
  • Mitkä ovat kiinteiden aineiden, nesteiden, kaasujen mekaniikan, lämpö-, sähkö- ja aaltoliikeopin perusilmiöt, tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait?
  • Miten ratkaistaan fysiikan suureyhtälöitä?
  • Miten mitataan fysikaalisia suureita, tutkitaan luonnonlakeja ja miten tehdään mittauksista testausraportti?

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan lähiopetuksessa Xamkin Savonlinnan kampuksella.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Kurssin Learn-sivulla tarjottu materiaali. Materiaali pohjautuu osaltaan kirjoihin: Insinöörin (AMK) fysiikka, osat 1 ja 2, Hautala & Peltonen. Kirjoja ei enää valmisteta. Opintojen tukena voi käyttää myös uudempaa kirjasarjaa: Suvanto & Laajalehto, Tekniikan fysiikka 1 ja 2, joka sisältää vastaavat asiat.

Arviointi:
Opiskelija osaa
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita

Kurssin arvioinnissa painotetaan menestystä kurssin välikokeissa.

Arviointiasteikko:
0 – 5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh.050 340 7160 / Janika Korento

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää