Ajankohta: 9.1.2017-30.4.2017
Koulutuspaikka: Xamk, Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, Kouvola
Ilmoittautuminen päättyy: 15.1.2017
Hinta: 50,00
Paikkamäärä: 20
Laajuus: 5 opintopistettä

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Useita
Opetusssuunnitelmassa määritelty osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet

Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ilmoittattutuminen Pepissä.

Sisältö:
Opintojakso sisältää kommunikaatiotilanteiden ja sanaston harjoituttamista taitotason A1 (2/2) tavoitteiden pohjalta ( ks. tavoitteet) ja taitotason A1 edellyttämät kielioppirakenteet:

  • verbi: preesens, perfekti, imperfekti
  • adjektiivi: predikatiivi ja adverbi, värit
  • artikkelit (epämääräinen, määrätty) (kertaus)
  • substantiivi: suku, monikko + monikon muodostaminen
  • prepositio
  • pronomini: persoonapronominit, possessiivipronominit, demonstratiivipronominit
  • kysymyssanat
  • lause: väitelause/kysymyslause, sivulauseet
  • perusluvut sekä järjestysluvut

Edeltävä osaaminen:
Italian alekiskurssi 1 tai vastaavat tiedot.

Arviointi:

Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1): hylätty (0). Arvosanat 3-5 edellyttävät A1- tason kielitaitoa.

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen. Aktiivinen osallistuminen tarkoittaa sitä, että:

opiskelija on läsnä 75 %:ssa opintojakson lähiopetuksesta, ellei opintojakson toteutuksen kuvauksessa toisin ohjeisteta. Kieltenopettajat pitävät läsnäolorekisteriä lähiopetukseen osallistumisesta. Kurssia, joka on hylätty poissaolojen takia, ei voi tenttiä, vaan kurssille on osallistuttava uudelleen.
opiskelija huolehtii, että hänellä on käytössään opetussuunnitelmassa mainittu opiskelumateriaali (esim. oppikirja).
opiskelija ottaa osaa opettajan ohjeistamiin aktiviteetteihin lähiopetuksessa.
opiskelija tekee koti- ja etätehtävä t opettajan antamien ohjeiden ja aikataulun mukaisesti.

Lisätietoja ilmoittautumisesta:

Avoimen AMK:n toimisto, p. 044 702 8221, avoinamk@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.