Ajankohta: 24.1.-31.5.2022, lähiopetuspäivät 26.1. ja 22.2.2022 klo 9-17
Koulutuspaikka: Xamk, Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, Kouvola
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 5
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: –
Opettaja: Katri Schadewitz

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Yhteisöpedagogi (AMK), nuorisotyö
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 16.1.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

 • Osaat toimia vapaaehtoistyössä ja tiedät, kuinka yhdistys perustetaan.
 • Tunnistat järjestöjen, yhdistysten ja säätiöiden johtamis- ja toimintatavat.
 • Hahmotat yhdistyksiä ja säätiöitä koskevan lainsäädännön.
 • Hahmotat vapaaehtoistoiminnan varainhankintaan liittyvät toiminnot.
 • Osaat verkostoitua eri alojen toimijoiden, asiantuntijoiden ja yritysten kanssa.
 • Ymmärrät yhdistyksien, järjestöjen ja säätiöiden yhteiskunnallisen, yrittäjyyttä lisäävän ja työllistävän merkityksen.

Sisältö:

 • Miten järjestöt, yhdistykset ja säätiöt perustetaan ja miten ne toimivat?
 • Millainen lainsäädäntö ohjaa yhdistyksiä ja säätiöitä ja miten päätöksenteko niissä toteutuu?
 • Miten yhteisöpedagogi innostaa ja aktivoi vapaaehtoistoimijoita?
 • Miten eri alojen toimijoiden, asiantuntijoiden ja yritysten kanssa verkostoidutaan?
 • Miten järjestöjä ja vapaaehtoistyötä johdetaan?
 • Miten varainhankinta ja talouden seuranta toimivat järjestöissä?
 • Mitä palveluja erilaiset järjestöt tuottavat?

Toteutus:

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää. 

Opintojakso sisältää lähiopetusta 16 tuntia (2 lähiopetuspäivää) ja itsenäistä työskentelyä 119 tuntia. Opintojakson suoritusvaatimuksena on aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, ja opintojaksojen osaamistavoitteet integroivien oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen.

Opiskelumateriaali: 

Yhdistyslaki
Muu materiaali ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointi: 

Osaat käyttää ammattikäsitteitä johdonmukaisesti.
Osaat käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita.
Osaat perustella eri tilanteiden käytänteet asianmukaisten lakien ja säädösten mukaisesti.
Osaat perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää