Ajankohta: 16.1.-30.4.2021, verkkoluennot seuraavasti
la 16.1. klo 10.00-16.00
la 13.2. klo 10.00-13.45
la 13.3. klo 10.00-14.00
la 27.3. klo 8.00-11.30
Verkkoluennoissa läsnäolovelvoite (luennot oli aiemmin ajateltu lähiopetukseksi).
Koulutuspaikka: Learn verkko-oppimisympäristö
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 5
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Liisa Routaharju

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Insinööri (AMK), ympäristöteknologia
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 3.1.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Sinä tiedät EU:n ja Suomen jätepolitiikan ja –lainsäädännön pääperiaatteet, osaat kuvata jätehuollon nykytilan, sekä tunnet tärkeimmät yhdyskuntien jätehuoltotoiminnot. Osaat kuvata yleisimmät maaperän pilaantumista aiheuttavat toiminnot ja vierasaineiden leviämiseen ja ympäristön tilaan vaikuttavat tekijät. Osaat arvioida pilaantumisen määrän, ympäristö- ja terveysriskit, sekä tunnet keskeiset pilaantuneiden maiden kunnostusmenetelmät ja lainsäädännön.

Sisältö:
Miten jätehuolto Suomessa toimii ja miten toimintaa ohjataan (lainsäädäntö, poliittiset linjaukset)?
Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia kaupunkien ja haja-asutusalueiden jätehuoltoon liittyy?
Mitkä toiminnot, yhdisteet ja olosuhteet voivat aiheuttaa maaperän pilaantumisen?
Mitkä tekijät ovat vaikuttamassa vierasaineiden käyttäytymiseen maaperässä?
Mitä ovat maaperän pilaantumiseen liittyvät ympäristö- ja terveysriskit?
Mitkä tekijät vaikuttavat maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen määrittelyyn?
Mitä ovat pilaantuneen maaperän puhdistusmenetelmät?

Toteutus:
Opintojakso koostuu oppitunneista ja mahdollisesta vierailusta Metsäsairilan jätekeskukselle, opiskelijoiden ryhmätyönä toteutettavasta projektista ja tentistä.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Luentomateriaali saatavissa opintojakson Learn alustalla.

Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023 (saatavissa ympäristöhallinnon verkkopalvelussa).

Pilaantuneen maa-alueen riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta (https://helda.helsinki.fi/handle/10138/136564).

Valtakunnallinen pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategia (https://helda.helsinki.fi/handle/10138/159058).

Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson aikana.

Arviointi:
Tehtävät ja tentti arvioidaan. Arvosana kerättyjen pisteiden perusteella:
1: 50-59p
2:60-69p
3:70-79p
4:80-89p
5: yli 90 p

Opiskelija osaa
a. käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
b. arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti
e. valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan

Arviointiasteikko:
0-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 8266 050 / María del Mar Márquez

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää