Ajankohta: 18.1.-30.4.2021
Koulutuspaikka: Learn verkko-oppimisympäristö
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 15
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytä aiempaa osaamista
Opettaja: Pia Kaari

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK), myynti ja markkinointi
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 3.1.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Osaat arvioida omaa persoonallista ja ammatillista kehitystä.
Osaat arvioida omia johtajuuteen liittyviä vahvuuksia ja kehittämiskohtia, sekä suunnata kehittymistäsi esimiehenä.
Osaat kehittää ja valmentaa yksilöitä työyhteisössä.
Osaat hyödyntää johtamisessasi moniammatillisen tiimin erilaisia voimavaroja.

Sisältö:
Miten arvioin omaa kehitystäni persoonallisesti ja ammatillisesti?
Millaisia vahvuuksia ja kehittämiskohtia minulla on johtajana?
Miten hyödynnän työyhteisön ja yksilöiden kehittämisen ja valmentamisen työvälineitä ja prosesseja?
Miten tunnistan ja hyödynnän moniammatillisen tiimin erilaisia voimavaroja johtamisessa?

Toteutus:
5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Arviointi:
Arvosana muodostuu opintojakson tehtävien keskiarvosta.

a. Osaat työskennellä tiimin jäsenenä asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä huomata ja kuvata ammattialan ongelmia.
b. Osaat arvioida toimintaa esimiehen kannalta asiakas-. käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa.
c. Osaat soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita erilaisissa esimiestilanteissa.

Arviointiasteikko: 0-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi tai leena.parviainen@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää