Ajankohta: 26.8.-20.10.2019
Koulutuspaikka: Verkko-opintoina
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 20
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Opettaja: Aarni Ahtola

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK), liiketalous
Ilmoittautuminen päättyy: 11.8.2019
Hinta: 60,- tai lukukausimaksu 175,-
Lukukausimaksua ei palauteta, mikäli valitsemiesi opintojen yhteenlasketut maksut jäävät alle 175 euron.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Hallitset paikkariippumattoman työskentelyn.
Omaksut yrittäjämäiset toimintatavat.
Osaat viestiä ja viedä muutoksia läpi organisaatiossa.

Sisältö:
Mitä on virtuaalinen työskentely?
Mitä verkkoviestinnän tekniikoita voidaan käyttää?
Mitkä ovat yhteisölliset työtavat prosessien kehittämisessä?
Mitä hyötyä on konsultoinnista?
Mitä on strateginen ajattelu?
Miten onnistuu johtaminen ja viestintä digitaloudessa?

Opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen eli se edellyttää noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Osoitetaan opintojen alussa.

Arviointi:
Osallistuminen tapaamisiin ja keskusteluihin verkossa
Blogin kirjoittaminen ohjeistuksen mukaisesti
Oman organisaation digitalisaation ja digijohtamisen tilan arviointi

Osaat
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
d. toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa
e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
f. toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti
g. perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointiasteikko 0-5.

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
María del Mar Márquez, maria.marquez@xamk.fi, p. 040 8266 050.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää