Ajankohta: 25.9.-13.11.2020, lähiopetuspäivät perjantait 25.9., 16.10. ja 13.11. klo 9-16
Ilmoittautuminen päättyy: 2.8.2020
Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikkien alojen YAMK-tutkinnot Xamkissa.
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen
Koulutuspaikka: Xamk, Mikkelin kampus
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 5
Kohderyhmä: Esimiesasemassa työskentelevät henkilöt
Edeltävä osaaminen: Esimieskokemus
Opettaja: Jukka Mäntylä
Hinta: koulutusmaksu 60,00 (tai lukukausimaksu 175,00) + Peili-analyysi 100,00, yhteensä 160,00, lukukausimaksajalle 100,00 Analyysin hinta on 100 euroa/henkilö ja sen on oltava maksettuna 25.8.2020  mennessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Analyysi ja osallistuminen kaikille kontaktipäiville on pakollista opintojakson suorittamiselle. Lähiopetuspäivinä on oltava paikalla, sillä analyysin saa ohjeiden mukaan antaa vain sellaisille, jotka ovat osallistuneet kaikkiin kontaktipäiviin. Kontaktipäivien aikana käsitellään monipuolisesti Peili-analyysin tuloksia ja tehdään niistä henkilökohtaisia ja ryhmäharjoituksia.

Laita lähiopetuspäivät itsellesi muistiin, ja mikäli sinulle tulee este lähipäivien ajalle, ilmoita siitä heti avoimen AMK:n toimistoon, jotta voimme perua ilmoittautumisesi.

Huom!
Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua avoimen AMK:n koulutuksiin.

Tavoite:
Koulutuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystäsi ihmisten käyttäytymisestä ja erilaisuudesta, jotta osaisit esimiehenä toimia paremmin vuorovaikutustilanteissa. Ennen ensimmäistä kontaktijaksoa tehdään jokaisesta osallistujasta Peili™ – Paras esiin ihmisestä -analyysi. Analyysi on pakollinen opintojakson suorittamiselle. Analyysin tulokset ovat henkilöä arvioivia, eivät arvostelevia.

Suoritustapa:
Henkilökohtaiset ja ryhmässä tehtävät harjoitukset. Opintojaksoon kuuluu kontaktipäivien välillä palautettavia oppimistehtäviä sekä lopuksi tentti. Tenttikirjana on Liisa Keltikangas-Järvisen Temperamentti, stressi ja elämänhallinta.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan kontaktijaksoilla osoitetun aktiivisuuden ja tentin perusteella.

Peilikuva kertoo enemmän ~ Peili™-käyttäytymisprofiili:
Ihmisen oma käsitys toimintavastaan on usein hieman erilainen kuin muilla ihmisillä. Siksi pelkästään itsearvioon perustuvat profiilit antavat usein vaillinaisen kuvan omasta käyttäytymistyylistä. Peili™-käyttäytymisprofiili perustuu itsearvioinnin lisäksi viiden muun sinut hyvin tuntevan henkilön (esim. alaistesi) arvioon. Muiden antama palaute voi paljastaa ihmiselle itselleen näkymättömiä kehityskohteita – Usein se tuo esille myös vahvuuksia, joita henkilö itse ei ole tunnistanut. Kehitys voi alkaa vasta sitten, kun tiedät, missä oikeasti olet!

Tiedätkö, mikä motivoi tiimisi jäseniä? Entä miten saat tiimiläistesi luottamuksen?
Tiimeissämme on erilaisia ihmisiä, eikä vuorovaikutus ja luottamuksen rakentaminen
aina ole helppoa. Vuorovaikutuksella ja käyttäytymisellä rakennamme luottamusta, jolle yhteistyö pääsääntöisesti perustuu. Koulutuksessa opit tunnistamaan eri käyttäytymistyylit ja mukauttamaan vuorovaikutustasi esimiestyösi parantamiseksi. Tutustu Peili-käyttäytymisprofiiliin www.peiliconsulting.fi/.

Kouluttaja
Kouluttajana toimii sertifioitu Peili-valmentaja, koulutusjohtaja Jukka Mäntylä. Hänellä on usean vuoden kokemus esimiestehtävistä ja mm. työnohjauksesta.

Johtaminen ja avaimia hyvään vuorovaikutukseen -opinnot ovat osa Xamkin ylempää AMK-tutkintoa. Palaute opinnoista on ollut erittäin myönteistä – opiskelijat ovat oivaltaneet miksi käyttäydyn kuten kayttäydyn, ja ennen kaikkea, miksi ”tuo” käyttäytyy kuten käyttäytyy. Oivallukset ovat avanneet aivan uudenlaisia ajatusmalleja ryhmässä toimimiseen, esimiestyöhön ja johtamiseen.

Opiskelijapalaute, Jari Nuutinen, erityisnuorisotyöntekijä (edistävä):
Tarkkuus yllätti, olin ensin skeptinen. Näin itseni erilaisena (kannattava) kuin mitä toiset minut arvioivat. Rekrytoinnissa olisi hyvä tunnistaa, millaista henkilöä tarvitaan. Kuntasektorilla olisi tarvetta Peili-analyysille, sekä yleensäkin vuorovaikutuksellisessa työssä.

Opiskelijapalaute, Minna Raninen, kriisikeskuksen johtaja (edistävä):
Analyysin hinta euroa mietitytti… mutta sain täyden vastineen. Innostuksissani vein analyysin työpaikalle, kerroin työkavereillekin. Nyt osaa ajatella, että tämä henkilö on tuon tyyppinen, huomaan vaikkapa palaverissa, että joku ihmistyyppi ei ole fiksumpi, ei älykkäämpi, hän vain on oma itsensä, Peili-tyypin mukainen persoona, jonka tapa katsoa maailmaa on sen mukainen. Analyysi auttoi ymmärtämään johdettavia, itse olen edistävä, nyt ymmärrän ”hitaita” (eritteleviä). 360 astetta -analyysissä työntekijät arvioivat sinua, mutta Peilissä myös jokainen arvioi itsensä. Suosittelisin Peiliä kaikkiin organisaatioihin, ei ole sellaista työyhteisöä, joka ei tästä hyötyisi. Peili-tulokset pitää käsitellä porukalla.

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 8266 050/ Maria del Mar Marquez

Ilmoittautumisen voi perua maksutta 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää