Ajankohta: 11.1.-7.3.2021
Koulutuspaikka: Learn verkko-oppimisympäristö
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet, ei edeltävyysehtoja
Opettaja: Anu Rantanen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Valinnaiset opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 3.1.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Osoitat perehtyneisyytesi työyhteisön organisoitumiseen ja esimiestyöhön liittyviin asioihin. Osaat määritellä esimiehen vastuut, tehtävät ja roolit. Osaat kuvailla eri johtamisteoriat ja -tyylit. Osaat kuvata marata-alan keskeisiä esimiestyön haasteita. Osaat arvioida esimiehenä toimimisen valmiuksiasi.

Sisältö:
Mitä ovat erilaiset johtamistyylit ja organisaatiomallit?
Mistä esimiehen tehtävät muodostuvat?
Mitkä ovat marata-alan keskeiset haasteet esimiestyölle?
Mitkä ovat omat vahvuutesi ja kehittämiskohteesi esimiehenä toimimisessa?

Toteutus:
Opintojaksolla perehdytään ravitsemuksen ja hyvinvoinnin perusteisiin ja käsitteisiin. Opintojaksoon kuuluu aikaan sidottuja webinaareja (4-5 kpl), joissa syvennetään opiskeltavia asioita, sekä itsenäisesti ja ryhmässä toteutettavia tehtäviä, joissa opittua sovelletaan työelämää palvelevissa tehtävissä, sekä verkkotentti.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Pääosa aineistosta löytyy opintojakson Learn-alustalta.

Arviointi:
Opiskelija osaa a. käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa b. arvioida käyttämiäsi tietolähteitä kriittisesti c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia d. toimia asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa g. perustella toimintaasi oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointiasteikko: 0-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi tai leena.parviainen@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää