Ajankohta: 11.9.-31.12.2023
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 30
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: ei vaadita
Opettajat: Xamkin lehtorit

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tutkinnot
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 3.9.2023
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

 • Osaat johtaa itseäsi, kehittää johtajuuttasi ja valmiuksiasi työyhteisön vastuullisena toimijana.
 • Osaat analysoida ja kehittää työyhteisön toimintaa ratkaisukeskeisesti ja tuloksellisesti.
 • Osaat soveltaa johtamisen toimintamalleja tarkoituksenmukaisella tavalla.
 • Osaat toimia johtamisroolissa esimiehille tyypillisissä tilanteissa.

Sisältö:

 • Miten johdat itseäsi?
 • Miten tunnistat erilaisia rooleja, käyttäytymismalleja ja ilmiöitä työyhteisössä?
 • Miten osaat viestiä ja toimia vastuullisena työyhteisön jäsenenä ja johtaa sitä?
 • Miten sovellat johtamisen toimintamalleja erilaisissa organisaatioissa?
 • Miten kehität työyhteisön toimintaa tavoitteellisesti?
 • Miten osaat toimia esimiehenä muuttuvassa työelämässä?

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. Opintojakso sisältää tehtäviä, muttei tenttiä.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Learnin alustalla oleva materiaali ja alustalla ilmoitettu kirjallisuus.

Arviointi:
Opiskelija osaa:

 • käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa.
 • arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti.
 • työskennellä tiimin jäsenenä ja edistää tiimin tavoitteellista toimintaa.
 • arvioida ja kehittää työyhteisön toimintaa yksilön, ryhmän ja organisaation näkökulmasta.
 • lähestyä työyhteisön haasteita ratkaisukeskeisesti ja kehittävällä otteella.
 • valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan.
 • soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa.

Arviointiasteikko:
1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 340 7160 /Janika Korento

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää