Ajankohta: 10.1.–31.7.2024. 

HUOM! Ilmoittautuminen vuonna 2024 alkaviin Xamk Pulsen koulutuksiin on sitova. Opiskelupaikkaa ei voi perua maksuttomasti, jos koulutuksen aloitus on 1.1.2024 tai sen jälkeen.

Koulutuspaikka: Verkko-opintoina. 1. moduulin starttipäivässä on suotavaa olla mukana opintojen sujuvaa aloittamista ajatellen. Verkkokontaktipäivät sisältyvät myös ”Johtaminen ja avaimia hyvään vuorovaikutukseen” -opintojaksolle, jossa on 2 pakollista kontaktipäivää Teamsissa, ei siis lähiopetuksena. 
Laajuus ja opintojen taso: 15 opintopistettä, opintojen taso on ylempi AMK 
Paikkamäärä: 60
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettajat: Sari Toijonen-Kunnari, Pasi Pakkala, Marika Vartiainen
Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: YAMK-tutkinnot (eri tutkintoihin sisältyy erilainen määrä täydentävän osaamisen opintoja)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen
Ilmoittautumisaika: 1.5.–3.12.2023
Perumisehto: Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautuessasi sitoudut siihen, että sinulta laskutetaan koulutusmaksu (180 euroa) ja Peili-analyysin maksu (kustannus 110 euroa). Koulutusmaksu laskutetaan, vaikka peruisit ilmoittautumisesi ennen opintojen alkamista. Peili-analyysin maksua ei veloiteta, jos perut ilmoittautumisesi 3.12.2023 mennessä. Jos perut ilmoittautumisesi tai keskeytät opinnot, ilmoita siitä meille sähköpostilla osoitteeseen avoinamk@xamk.fi
Hinta: Koulutusmaksu 180 € (12 €/op) + Peili-analyysi (110 €). Mikäli suoritat johtamisen ja esihenkilötyön korkeakouludiplomikoulutuksen kokonaan (4 moduulia á 15 op), on osioiden yhteishinta 720 euroa + Peili-analyysin maksu.

Koulutusmaksun hintaan ei ole mahdollista saada alennusta/hyvitystä sen perusteella, että opiskelija on aiemmin suorittanut kokonaisuuteen sisältyviä yksittäisiä opintojaksoja Xamkissa. Aiemmin suoritetut opintojaksot voidaan kuitenkin hyväksilukea, jolloin niitä ei tarvitse suorittaa enää uudelleen. Koulutuksen hintaan ei sisälly muita avoimen AMK:n koulutuksia. Lisätietoa maksuperusteista löydät täältä.

 

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Pulsen avoimen AMK:n koulutuksiin.

Muutos ja innovatiivisuuden edistäminen -opintokokonaisuus (15 op) on osa Johtamisen ja esihenkilötyön korkeakouludiplomi -koulutuskokonaisuutta (60 op). 
 
Voit suorittaa korkeakouludiplomikoulutuksesta pelkästään tämän yhden 15 opintopisteen laajuisen moduulin. Jos haluat suorittaa koulutuksen kokonaisuudessaan, ilmoittaudu myös kolmeen muuhun moduuliin.  
 
Mitä ovat korkeakouludiplomit?
Korkeakouludiplomit (laajuus 60 op) ovat ammattikorkeakoulututkinnon erityisosaamisen kokonaisuuksia. Koulutuksen tuottama erityisosaaminen vastaa työelämän osaamistarvetta tai -vajetta.

 • Ovat korkeakoulututkintojen osista muodostettuja koulutuskokonaisuuksia.
 • Ovat kaikille avoimia eikä koulutuksiin ole pohjakoulutus- tai työkokemusvaatimuksia.
 • Opiskelu ei johda tutkintoon, mutta saat koulutuksesta todistuksen.
 • Osaajakoulutuksen opintoja voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa, jos joskus tulet opiskelemaan tutkintoa Xamkiin.
 • Koulutusten laajuus on 60 opintopistettä eli n. 1 600 tuntia opiskelijan työtä (n. 200 opiskelupäivää).

Johtamisen ja esihenkilötyön korkeakouludiplomi -koulutus soveltuu sinulle, jos 

 • tarvitset työtehtävissäsi syvempää tai täysin uutta osaamista tiettyyn teemaan liittyen – pohjakoulutuksestasi riippumatta
 • haluat kehittää opintojen ohessa omaa työtäsi
 • haluat opiskella joustavasti – opinnot ovat monimuoto-opintoja
 • etsit uutta suuntaa urallesi – olet sitten työssä tai työtön
 • haet laajaa, mutta tehokasta koulutusta – syventävää osaamista tietyltä aihealueelta kokonaisen tutkinnon sijaan.

Diplomikoulutuksen ajoitukset

 • Diplomikoulutus on suunniteltu suoritettavaksi kahden vuoden aikana.
 • Koulutuskokonaisuus muodostuu neljästä moduulista á 15 op.
 • Kun opiskelija on suorittanut kaikki neljä moduulia (yht. 60 op), hän saa todistuksen Johtamisen ja esihenkilötyön korkeakouludiplomi -koulutuksen suorittamisesta.
 • Yksittäisten moduulien suorittamisesta saa opintosuoritusotteen.

Johtamisen ja esihenkilötyön korkeakouludiplomi -koulutuksen moduulit

 • Muutos ja innovatiivisuuden edistäminen (15 op) 10.1.-31.7.2024
 • Digiajan esihenkilö (15 op) 1.8.-31.12.2024
 • Johtaminen (15 op) 3.1.2025-31.7.2025 ilmoittautuminen avataan vuoden 2024 puolella
 • Talous- ja tietojohtaminen (15 op) 14.8.-31.12.2025 ilmoittautuminen avataan vuoden 2024 puolella

JEKKU-opintokokonaisuuden opetussuunnitelman löydät täältä.

Muutos ja innovatiivisuuden edistäminen (15 op) -kokonaisuus

Starttipäivä verkossa to 11.1.2024 klo 12-16, alustavana aiheena Työyhteisötaidot – arjen tahdikkuutta ja tuloksellista toimintaa.

Päivän aikana tutustutaan myös opintojen ohjausalustaan Learnissa sekä esitellään opintojakson ”Johtaminen ja avaimia hyvää vuorovaikutukseen” käytänteet. Opintojaksojen opettajat esittäytyvät.

1. Esihenkilö muutoksen johtajana (5 op) 10.1.-31.5.2024 / Sari Toijonen-Kunnari

 • Aloitusluento järjestetään verkossa n. viikon sisällä opintojakson aloituksesta. 
 • Opiskelun ja oppimistehtävien teon tueksi järjestetään tallennettavat Teams-tapaamiset, joiden kutsulinkit lähetetään Xamkin opiskelijasähköpostiin.
 • Opiskelija vahvistaa työelämäkontakteja tekemällä yhden oppimistehtävän valitsemansa organisaation muutosjohtamisen kehittämiseksi.
 • Opiskelumateriaali: Learn-alustalle opettajan valitsema opiskeltava aineisto ja osia seuraavista kirjoista:
 • Pirinen, H. 2014. Esimies muutoksen johtajana. Helsinki: Alma Talent. Saatavissa Kakkurissa: https://kaakkuri.finna.fi/Record/kaakkuri.221297
 • Korhonen, H. & Bergman, T. 2019. Johtaja muutoksen ytimessä: käsikirja uudistumismatkalle. Helsinki: Alma Talent. Saatavissa Kaakkurissa: https://kaakkuri.finna.fi/Record/kaakkuri.224649
 • Opiskelijan etsimä aineisto muutosjohtamisen ja oman toimintansa kehittämistehtäviin.
 • Opintojaksolla tehdään yksilötyönä kolme arvioitavaa oppimistehtävää.
 • Oppimistehtävissä aiheena muutosjohtamisen teorioiden ja työkalujen hallitseminen ja soveltaminen.
 • Oppimistehtäviin liittyy oman työskentelyn ja osaamisen itsearviointia ja reflektointia.
 • Opintojaksolla tehdään oppimistehtävien vertaisarviointia.
 • Opintojakson suorittamiseen ei liity tenttiä eikä ryhmätöitä.
 • Kaikki opintojaksot osa-alueet, niihin liittyvät materiaalit ja tehtävät ovat saatavilla heti opintojakson avautuessa.

2. Johtaminen ja avaimia hyvään vuorovaikutukseen (5 op) 1.2.-31.5.2024 / Pasi Pakkala

 • Opintojakso sisältää Peili-käyttäytymisanalyysin. Analyysiin sisältyy sertifiointiehto, joka kieltää käyttäytymisprofiilin luovuttamisen ilman opetukseen osallistumista. Ts. profiilia ei voi saada itselleen, ellei ole mukana verkkokontaktipäivissä.
 • Tutustu Peili-käyttäytymisprofiiliin www.peiliconsulting.fi. Peili-analyysin alustava hinta on tällä hetkellä 110 euroa. Analyysin hinta ei sisälly koulutusmaksuun. Peili tulee olla maksettuna 10.1. mennessä, jotta analyysin tulokset saadaan kerättyä tammi-helmikuun aikana ja niitä päästään käsittelemään heti 10.2./24.2. Tarkat ohjeet Peili-maksun maksamisesta ja käyttäytymisprofiiliin liittyvästä kyselystä lähetetään sähköpostitse ennen koulutuksen alkamista.
 • Opintojaksolla on kaksi Peili-analyysin purkuun liittyvää verkkokontaktiopetuspäivää, joissa on pakollinen läsnäolo. Valitse haluamasi ryhmä ilmoittautumislomakkeella. Lomakkeella voi valita myös vaihtoehdon 'Kumpi tahansa käy'. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ryhmä A: pe 9.2.2024 ja pe 15.3.2024 klo 9-15
Ryhmä B: pe 23.2.2024 ja pe 22.3.2024 klo 9-15

 • Tentti suoritetaan verkkotenttinä verkko-oppimisympäristössä. Tenttikirjana on Liisa Keltikangas-Järvinen 2014: Temperamentti, stressi ja elämänhallinta. WSOY. Tentti huhtikuun alkupuolella, sovitaan ryhmässä.
 • Kontaktipäivät alkavat itsetuntemuksen ja persoonallisuuden taustaluennoilla. Tämä osuuden sisältönä on lyhyitä luentoja sekä yksilö- ja ryhmäharjoituksia. Kun käyttäytymisprofiilin tulokset on jaettu, niiden pohjalta työskennellään laajasti. Omia ja toisten tuloksia käsitellään eri näkökulmista. Toinen merkittävä aihe on kohtaamiskyky eli joustavuutemme käyttäytymisessä, jonka tuloksia ja merkitystä käydään läpi. Olemme kaikki erilaisia ja ”vääriä” ihmisiä ei ole, mutta kohtaamiskyky säätelee miten otamme toiset huomioon. Kohtaamiskyky on opittavissa ja suurempi joustavuus on usein hyödyllisempää kuin hyvin jäykkä ja kieltävä toiminta. Luottamus ja sen rakentuminen on ihmisten välisessä kanssa käymisessä keskeisessä asemassa. Luottamuspalautteessa saat tietoa omista vahvuuksista ja kehittämiskohdista luottamuksen rakentamisessa.

3. Innovatiivinen organisaatiokulttuuri (5 op) 1.4.-31.7.2024 / Marika Vartiainen

 • Opintojakson aikana perehdyt monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseen, kriittiseen ajatteluun ja luovuuteen, jotka ovat lähitulevaisuudessa kolme tärkeintä työelämässä tarvittavaa taitoa. Luovuutta ja kykyä ratkaista ongelmia pidetään kaikkein tärkeimpänä yksittäisenä taitona tulevaisuuden työelämässä.
 • Saat opintojakson aikana valmiuksia luovuuden kehittämiseen ja johtamiseen organisaatiossa.
 • Arvioinnin perustana a) verkkokeskustelut hyväksytty/täydennettävä ja b) oppimistehtävä ja vertaisarviointi verkkotyöpajassa, arvosana-asteikko 1 -5.

Työmäärä:
Yksi opintopiste vastaa n. 27 tuntia opiskelijan työtä. Tämän kokonaisuuden arvioitu työmäärä on siten n. 400 tuntia, eli n. 50 työpäivää. Opintoihin sisältyy laajoja oppimistehtäviä, vertaisarviointitehtäviä, verkkoluentoja ja verkkokeskusteluja. 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p.044 702 8523 / Leena Parviainen.

HUOM! Ilmoittautuminen vuonna 2024 alkaviin Xamk Pulsen koulutuksiin on sitova. Opiskelupaikkaa ei voi perua maksuttomasti, jos koulutuksen aloitus on 1.1.2024 tai sen jälkeen.

Ilmoittautumisen voi perua sähköpostitse avoinamk@xamk.fi, mutta koulutusmaksu laskutetaan perumisesta huolimatta. 

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

 

Opiskelijapalautetta johtamisen ja esihenkilötyön korkeakouludiplomista

 

”Johtamisen ja esimiestyön korkeakouludiplomi eli JEKKU on ollut mielenkiintoinen matka kuljettavaksi oman työn ohessa, kertovat  Anne Hytönen ja Heidi Miettinen.  

Viestintä, johtaminen ja asiantuntijatyön kehittäminen kulkevat käsi kädessä, ja monet opintojen teemat ovat liittyneet suoraan omaan työsarkaan. Tällaisia ovat olleet esimerkiksi muutosjohtaminen ja -viestintä, asiakkuuksien johtaminen, palvelumuotoilun hyödyntäminen, turvallisuusjohtaminen ja strateginen johtaminen.

Ennen kaikkea opinnot ovat rikastuttaneet omaa ajattelua ja avanneet uusia näkökulmia viestinnän asiantuntijatyöhön. 

Kyllä kannatti lähteä mukaan, tiivistävät Anne ja Heidi nyt, kun opinnot on saatu päätökseeen.”

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää