Ajankohta: 19.9.-11.12.2022
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 3 op
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Jussi Seppänen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Xamkissa
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 5.9.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Tämä on Xamkin avoimen AMK:n tarjontaan sisältyvä opintojakso.
Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua avoimen AMK:n opintojaksoille

Tavoitteet:

  • Osaat kuvata hankintamenettelyn ja selittää hankintaperiaatteet.
  • Osaat suunnitella hankintoja.
  • Osaat lukea tarjouspyyntöjä tarjouksen laatimisen näkökulmasta.
  • Osaat kuvata muutoksenhakukeinot ja seuraamukset.

Sisältö:

  • Julkisten hankintojen tavoitteet ja julkisten hankintojen menettelytavat.
  • Kilpailutus prosessina alusta loppuun saakka.
  • Muutoksenhaku julkisissa hankinnoissa.

Opiskelumateriaali:

  • Learnissa oleva materiaali.
  • Yksi seuraavista kirjoista:

Määttä & Voutilainen. Julkisten hankintojen sääntely. Kauppakamaritieto 2017 e-kirja, luettavissa Xamk:n e-kirjastossa.
Eskola & Al. Julkiset hankinnat. Talentum e-kirja 2017, luettavissa Xamk:n ekirjastossa.
Pekkala & Al. Hankintojen kilpailuttaminen. 2017. Lainattavissa Xamk:n e-kirjastosta.

Toteutus:
Oma tahtinen itsenäinen opiskelu käyttäen hyväksi edellä olevaa materiaalia.
Materiaaliin sisältyy harjoitustehtäviä, jotka tulee tehdä. Tehtäviä ei arvostella.
Tentti.

3 opintopistettä vastaa noin 80 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointi:
Kurssiarvosana muodostuu tenttiarvosanasta.

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi tai leena.parviainen@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.
 

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää