Ajankohta: 11.1.-7.3.2021
Koulutuspaikka: Learn digitaalinen oppimisympäristö
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 20
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Talous- ja rahoitusmatematiikka tai vastaavat tiedot
Opettaja: Taru Matilainen

 

Jatkoväylä-opiskelija: Suosittelemme tätä opintojaksoa tradenomi (AMK) jatkoväyläopintoihin.

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK), liiketalous
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 3.1.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Osoitat perehtyneisyyttä yrityksen talouden lainalaisuuksiin sisäisen laskentatoimen näkökulmasta.
Osaat selvittää yrityksen kannattavuuden katetuottolaskennan avulla.
Osaat käyttää yleisimpiä hinnoittelumenetelmiä.
Osoitat perehtyneisyyttä investointien ja budjetoinnin merkitykseen talouden suunnittelussa.

Sisältö:
Mikä on sisäisen laskentatoimen rooli yrityksen päätöksenteossa?
Mitä ovat pk-yrityksen toiminnan tuotot ja kustannukset?
Miten katetuottolaskentaa hyödynnetään yrityksen kannattavuuden arvioinnissa?
Mikä on hinnoittelun vaikutus yrityksen kannattavuuteen?
Mikä on investointien ja budjetoinnin merkitys yrityksen talouden suunnittelussa?

Toteutus:
Kauppaoikeus käsittää useita eri osa-alueita, joista keskeisimpiä ovat sopimusoikeus, markkinaoikeus, kuluttajaoikeus ja immateriaalioikeus.
Opintojakso on jaettu aihekokonaisuuksiin, jolloin osa-alueet jaksottavat ja aikatauluttavat opiskeluasi. Asioiden syvällinen ymmärtäminen ja oppiminen vaatii Learnissa olevaan aineistoon perehtymisen lisäksi myös itsenäistä tiedonhankintaa ja analysointia.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Laskentatoimi, Jormakka ym. (Edita 2015 tai uudempi) soveltuvin osin. Kirja löytyy myös e-kirjana.
Learnissa oleva opettajan kokoama materiaali.

Arviointi:
a. Osaat käyttää johdonmukaisesti sisäisen laskentatoimen ammattikäsitteitä.
c. Osaat hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
e. Osaat käyttää keskeisiä sisäisen laskentatoimen menetelmiä ja tekniikoita..

Arviointiasteikko:
0-5

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 8266 050 / María del Mar Márquez

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää