Ajankohta: 16.5. – 14.8.2022
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 45
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Talous- ja rahoitusmatematiikka tai vastaavat tiedot

Opettaja: Riitta Vento

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 1.5.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet: 

Osoitat perehtyneisyyttä yrityksen talouden lainalaisuuksiin sisäisen laskentatoimen näkökulmasta. Osaat selvittää yrityksen kannattavuuden katetuottolaskennan avulla.
Osaat käyttää yleisimpiä hinnoittelumenetelmiä. Osoitat perehtyneisyyttä budjetoinnin merkitykseen talouden suunnittelussa.

Sisältö:

Mikä on sisäisen laskentatoimen rooli yrityksen päätöksenteossa?
Mitä ovat pk-yrityksen toiminnan tuotot ja kustannukset?
Miten katetuottolaskentaa hyödynnetään yrityksen kannattavuuden arvioinnissa?
Mikä on hinnoittelun vaikutus yrityksen kannattavuuteen?
Mikä on budjetoinnin merkitys yrityksen talouden suunnittelussa?

Toteutus:

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Itsenäinen opiskelu ja tehtävien suoritus. 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali: Jormakka-Koivusalo-Lappalainen-Niskanen: Laskentatoimi. Edita 2015 (tai uudempi) soveltuvin osin. Lisäksi learn-alustalla olevat materiaalit ja tehtävät.

Arviointi:

Kokonaisarvosana muodostuu palautettavien tehtävien (40 %) ja tentin (60 %) yhteispisteistä. Arvosanan saaminen edellyttää palautettavien tehtävien suorittamista määräajassa sekä tentin suorittamista hyväksytysti.

Osaat käyttää johdonmukaisesti sisäisen laskentatoimen ammattikäsitteitä.
Osaat hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
Osaat käyttää keskeisiä sisäisen laskentatoimen menetelmiä ja tekniikoita.

Arviointiasteikko: 1- 5

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 440 4473, Iina Hoteila

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää