Ajankohta: 6.9.-12.12.2021
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 12
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Tuuli Järvinen

Jatkoväylä-opiskelija: Opintojakso sisältyy merkonomista tradenomi (AMK):ksi  Jatkoväylä-opintoihin.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK), liiketalous
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 22.8.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Osaat jäsentää kansainvälistä toimintaympäristöä. Osaat tunnistaa yrityksen kansainvälistymisen mahdollisuudet ja edellytykset sekä arvioida markkina-alueita. Osoitat perehtyneisyyttä kansainvälistymisstrategioihin. Osaat vertailla ja valita yritykselle sopivan operaatiomuodon.

Sisältö:
Mitkä ovat keskeisiä kansainvälisen toimintaympäristön piirteitä?
Miten markkina-alue vaikuttaa kansainvälistymisstrategian valintaan?
Mitkä tekijät vaikuttavat operaatiomuodon valintaan?
Mitkä ovat ulkomaankaupan käytännön toimenpiteet?
Millaisia ovat venäläiset toimintatavat ja toimintakulttuuri alallasi?

Toteutus:
Opintojaksolla on sekä yksilö- että ryhmätehtäviä.
Opintojaksolla on kertaustesti joka kattaa koko opintojakson.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Esimerkiksi: Vahvaselkä, I. 2009. Kansainvälinen liiketoiminta ja markkinointi. Edita.

Arviointi:
Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
Hahmotat tehtäväkokonaisuuksia.
Osaat valita tarkoituksenmukaiset mallit ja menetelmät, ja perustella valinnat..

Arviointiasteikko:
0-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi tai leena.parviainen@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää