Ajankohta: 7.3. – 30.4.2022
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 20
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei vaadita
Opettaja: Miia Savolainen

Jatkoväyläopiskelija: Suosittelemme tätä opintojaksoa jatkoväyläopintoihin merkonomista tradenomiksi (AMK).

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen / Moduuli: Kannattava liiketoiminta
Ilmoittautuminen päättyy: 20.2.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin

Tavoitteet: Osaat jäsentää kansainvälistä toimintaympäristöä. Osaat tunnistaa yrityksen kansainvälistymisen mahdollisuudet ja edellytykset sekä arvioida markkina-alueita. Osoitat perehtyneisyyttä kansainvälistymisstrategioihin. Osaat vertailla ja valita yritykselle sopivan operaatiomuodon.

Sisältö: Mitkä ovat keskeisiä kansainvälisen toimintaympäristön piirteitä? Miten markkina-alue vaikuttaa kansainvälistymisstrategian valintaan? Mitkä tekijät vaikuttavat operaatiomuodon valintaan? Mitkä ovat ulkomaankaupan käytännön toimenpiteet? Millaisia ovat venäläiset toimintatavat ja toimintakulttuuri alallasi?

Toteutus:  

Opintojakso on kokonaisuudessan verkossa suoritettava opintokokonaisuus. Suorittaminen vaatii omaa vastuunottoa opiskelusta, itsenäistä aineistoihin ja materiaaleihin tutustumista sekä tehtävien ja tenttien suorittamista vaaditussa aikataulussa.

Opintojakso ei pääosin sisällä opetusta. Mahdollinen opetus tarjotaan opintojakson Learn-sivuille linkitettynä tallenteena.

Opintosuoritus koostuu verkkotenteistä ja verkossa palautettavista harjoitustehtävistä, jotka esitellään tarkemmin tai päivitetään opintojakson aikana jakson Learn-verkkosivuille. Tenttien ja oppimistehtävien määräajat ilmoitetaan opintojakson Learn-sivuilla.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:  

Kirjallisuus:
– Vahvaselkä, I. 2009. Kansainvälinen liiketoiminta ja markkinointi. Edita.
– Väisänen: Väärää vientiä, mene länteen tai itään, mutta tee kotiläksysi e-kirja 2018

Muu opettajan oheistama opiskelumateriaali. Opiskelumateriaali kokonaisuudessaan opintojakson Learn-sivuilla

Arviointi:  

b. Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
c. Hahmotat tehtäväkokonaisuuksia.
e. Osaat valita tarkoituksenmukaiset mallit ja menetelmät, ja perustella valinnat.

Opintojakson kokonaisarviointi perustuu tenteistä ja oppimistehtävistä saatuun kokonaispistemäärään.

Arviointiasteikko: 0-5

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 440 4473, Iina Hoteila

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää