Ajankohta: 30.8.-24.10.2021
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 15
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Anna-Liisa Immonen

Jatkoväylä-opiskelija: Opintojakso sisältyy merkonomista tradenomi (AMK):ksi  Jatkoväylä-opintoihin.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK), liiketalous ja Tradenomi (AMK), turvallisuusala
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 8.8.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Osoitat perehtyneisyyttä mikro- ja makrotalouden eri osa-alueisiin.
Osaat selostaa kansantalouden merkityksen yrityksen toiminnan kannalta.
Osaat selittää talouspolitiikan vaikutukset yhteiskunnan eri osa-alueiden toimintaan.

Sisältö:
Mistä kokonaisuuksista talouselämä muodostuu?
Millainen on yrityksen teoria kansantalouden näkökulmasta?
Miten talouspolitiikka vaikuttaa yhteiskunnan eri osa-alueiden toimintaan?

Toteutus:
Mikrotalouden tentti
Makrotalouden tentti
Soveltava raportti

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Lindholm ja Kettunen: Globaali kansantalous, Edita
Opettajan kokoama materiaali verkko-oppimisympäristössä.

Arviointi:
a. Osaat käyttää johdonmukaisesti kansantaloudellisia ammattikäsitteitä.
b. Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
c. Hahmotat tehtäväkokonaisuuksia.

Arviointiasteikko:
0-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi tai leena.parviainen@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää