Ajankohta: 26.8.-20.10.2019  
Koulutuspaikka: Verkko-opintoina
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 21
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettajat: Anna-Liisa Immonen

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK), liiketalous
Ilmoittautuminen päättyy: 18.8.2019
Hinta: 60,- tai lukukausimaksu 175,-
Lukukausimaksua ei palauteta, mikäli valitsemiesi opintojen yhteenlasketut maksut jäävät alle 175 euron.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Osoitat perehtyneisyyttä mikro- ja makrotalouden eri osa-alueisiin. Osaat selostaa kansantalouden merkityksen yrityksen toiminnan kannalta. Osaat selittää talouspolitiikan vaikutukset yhteiskunnan eri osa-alueiden toimintaan.

Sisältö:
Mistä kokonaisuuksista talouselämä muodostuu? Millainen on yrityksen teoria kansantalouden näkökulmasta? Miten talouspolitiikka vaikuttaa yhteiskunnan eri osa-alueiden toimintaan?

Opiskelumateriaali:
Lindholm & Kettunen: Globaali kansantalous, Edita

Arviointi:
a. Osaat käyttää johdonmukaisesti kansantaloudellisia ammattikäsitteitä.
b. Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
c. Hahmotat tehtäväkokonaisuuksia.
Arviointiasteikko 0-5.

Palautettavat tehtävät
Tentti
Oppimispäiväkirja/itsearviointi

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
María del Mar Márquez, maria.marquez@xamk.fi, p. 040 8266 050.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää