Ajankohta: 13.1.-26.4.2020
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot Moodle-verkko-oppimisympäristössä
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Marjaana Roponen

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki YAMK-tutkintoon johtavat koulutukset Xamkissa.
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen (Master Scool)
Ilmoittautuminen päättyy: 1.1.2020
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Osaat hyödyntää omaa osaamistasi yritystoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.
Osaat analysoida kysyntää, kilpailua ja toimialaa yritystoiminnan lähtökohtina.
Osaat arvioida yrittäjyyden ja liiketoiminnan mahdollisuuksia omalla toimialallasi.
Osaat laatia alustavan toiminta- tai kehityssuunnitelman.

Sisältö:
Millaisia mahdollisuuksia yrittäjänä toimiminen antaa?
Miten omaa osaamista hyödynnetään yritystoiminnan kehittämisessä ja minkälaista osaamista yrittäjältä edellytetään? Mitä tarkoittaa osaamisen tuotteistaminen ja kaupallistaminen?
Mikä on yrittäjyyden rooli liike-elämässä ja sen kansantaloudellinen sekä kansainvälinen merkitys?
Mitä ovat yrittäjyyden eri muodot ja niiden vaikutukset yritystoimintaan? (ml. verkkoyrittäjyys, yhteiskunnallinen/sosiaalinen yrittäjyys, kolmannen sektorin yrittäjyys, kevytyrittäjyys jne.)?
Mitä osa-alueita otetaan huomioon kun liiketoimintaa suunnitellaan?
Miten toimintaympäristöä analysoidaan?
Miten laaditaan liiketoimintamalli ja miten sitä arvioidaan?
Mikä on eri yhteistyö- ja asiantuntijatahojen merkitys yritystoiminnan suunnittelussa, rahoittamisessa ja kehittämisessä?
Miten laaditaan hissipuhe?

Toteutus:
Opinnot soveltuvat sekä yrittäjyyttä harkitseville tai aloittaville sekä jo yrittäjänä toimiville opiskelijoille.
 Opinnot on jaksotettu ja ne etenevät tehtävänpalautusten mukaan.
Verkkotapaamisessa kurssin alkuvaiheessa käydään läpi opintojen suorittamisen periaatteet. Voit kuunnella istunnon tallenteen myöhemmin opintoalustalla, jos et pääse mukaan live-tapaamiseen.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Opettajan ilmoittama kirjallisuus ja materiaali.
Opintojaksolla hyödynnetään laaja-alaisesti liiketoiminnan aloittamiseen sekä kehittämiseen liittyvää aineistoa, myös oman alan näkökulmasta.

Arviointi:
a. hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti tietoa yrittäjyyden ja yritystoiminnan perustaksi omalla toimialalla
b. ratkaista vaativia ongelmia kehittämistoiminnassa
d. kehittää oman toimialan yrittäjyyteen liittyvää toimintaa itsenäisesti
e. arvioida erilaisten strategisten lähestymistapojen käyttöä ja perustella niiden käyttöä
g. viestiä asiantuntevasti ja johdonmukaisesti oman alustavan kirjallisen toiminta-/kehittämissuunnitelman

Arviointiasteikko:
1-5
 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 8266 050/ Maria del Mar Marquez

Ilmoittautumisen voi perua maksutta 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää